Grant na registraci ochranné známky EU

Nyní nastal nejvhodnější čas na registraci evropské ochranné známky

Evropská komise se prostřednictvím Úřadu pro duševní vlastnictví (EUIPO) rozhodla v roce 2021 spustit grantový program pro malé a střední podniky a rozdělit mezi ně částku v celkové výši 20 milionů EUR. Z této částky si každý malý nebo střední podnik může nárokovat částku maximálně ve výši 1 500 EUR, kterou může využít k uhrazení části nákladů za registraci ochranné známky EU nebo k právnímu poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví.
Podmínkou přiznání tohoto grantu je maximální počet 249 zaměstnanců v podniku, který zároveň nesmí překročit roční obrat 50 milionů EUR nebo jeho roční bilanční suma nesmí překročit hodnotu 43 milionů EUR. Žádost o grant může podat oprávněný zaměstnanec nebo výkonný ředitel malého nebo středního podniku se sídlem v členském státě EU.
Grantový program pro malé a střední podniky bude spolufinancovat dva typy služeb:
  1. Služba č. 1: předběžná diagnóza v oblasti duševního vlastnictví (tzv. IP scan)
  2. Služba č. 2: základní poplatky za přihlášku ochranné známky nebo průmyslového vzoru
Grant funguje na principu spolufinancování, kdy za provedený IP scan budou podniku vráceny náklady až do výše 75 % a za přihlášku ochranné známky nebo průmyslového vzoru budou vráceny náklady až do výše 50 %, přičemž v obou případech činí maximální vyplatitelná částka 1 500 EUR. Podnik je oprávněn žádat o vyplacení nákladů za jednu nebo za oba typy služeb, přičemž je limitován pouze maximální výší částky 1 500 EUR, která je společná pro obě služby dohromady.
Služba č. 1 (IP scan) má v ČR jednotnou sazbu 900 EUR (klient tedy díky spolufinancování zaplatí 225 EUR) a bude prováděna pouze subjekty vybranými Úřadem průmyslového vlastnictví.
Ohledně služby č. 2 platí, že pokud by se klient rozhodl přihlásit národní ochrannou známku v České republice, zaplatil by za ni za běžných okolností za ni 190 EUR, za přihlášku průmyslového vzoru (designu) poté 38 EUR. Základní poplatek za přihlášení evropské ochranné známky činí 850 EUR, za evropský průmyslový vzor 230 EUR. Za všechny tyto poplatky si lze v níže uvedených obdobích nárokovat náhradu nákladů až do výše 50 %.
Období pro podání žádosti jsou následující:
  • 3. 2021 – 31. 3. 2021
  • 5. 2021 – 31. 5. 2021
  • 7. 2021 – 31. 7. 2021
  • 9. 2021 – 30. 9. 2021
Vzhledem k tomu, že o přiznání grantu rozhoduje pouze termín podání žádosti, doporučujeme našim klientům podat žádost vždy co nejdříve po začátku příslušného období.
I nadále Vás budeme informovat v našem newsletteru o nejdůležitějších změnách. 
Jsme připraveni, nejen v této problematice, poskytnout veškerou právní asistenci. Neváhejte nás kontaktovat.
Rolovat nahoru