Mimořádná zpráva-náhrada ušlého zisku

NÁHRADA UŠLÉHO ZISKU

Vážení obchodní přátelé,
s ohledem na usnesení Vlády České republiky ze dne 14. března 2020 týkající se uzavření většiny maloobchodních prodejen, a to na dobu do 24. března 2020, si vám níže dovolujeme zaslat doporučení týkající se možnosti redukce personálních nákladů.
Jedná se o následující opatření, které umožňují pracovněprávní předpisy:
Čerpání náhradního volna
Pokud mají zaměstnanci přesčasové hodiny, je zaměstnavatel oprávněn nařídit zaměstnanci, aby tyto vyčerpal prostřednictvím náhradního volna.
Čerpání dovolené
Zaměstnavatel je oprávněn nařídit zaměstnanci dovolenou, a to minimálně 14 dnů předem. Po dohodě se zaměstnancem je však možné, aby tento začal dovolenou čerpat již dříve, než po uplynutí zákonné lhůty.
Uplatnění tzv. částečné nezaměstnanosti
V případě splnění všech zákonných podmínek vyplývajících z pracovněprávních předpisů, je možné zaměstnancům nepřidělovat práci (zjednodušeně „nechat je doma“) s tím, že po tuto dobu náleží zaměstnancům pouze 60 % průměrného výdělku.
Další možnosti související s trváním pracovního poměru
Se zaměstnanci, kteří jsou v současnosti ve zkušení době, je možné okamžitě rozvázat pracovní poměr, a to bez udání důvodu. Stejně tak zaměstnanci, kteří mají pracovní smlouvu na dobu určitou a tato v současné době končí, nemají automatické právo na její prodloužení. Pokud zaměstnanci končí smlouva na dobu určitou je nezbytně nutné, aby zaměstnanec po uplynutí doby určité již do práce nenastoupil. Pokud se tak stane, smlouva se automaticky prodlužuje na dobu neurčitou a zaměstnavatel tak ztrácí veškeré výhody.
Možnost náhrady ušlého zisku podnikatele
Naprosté většině podnikatelů vznikají v souvislosti s nouzovým stavem, který v současné době platí na území České republiky, značné škody, a to především ve formě ušlého zisku z důvodu uzavření téměř všech provozoven.
Pro tyto situace stanoví krizový zákon možnost požadovat náhradu vzniklé škody (tedy i ušlého zisku), která vznikla v příčinné souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, a to po orgánu, který nouzový stav vyhlásil.
Tuto situaci pečlivě monitorujeme a budeme vás informovat o jakémkoliv vývoji, včetně možnosti uplatnění nároku na náhradu škody po konkrétním orgánu České republiky. V této souvislosti doporučujeme vést pečlivou a průkaznou evidenci škod, které vám vznikají v příčinné souvislosti s nyní platícím nouzovým stavem.
KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ NA JEDNOM MÍSTĚ

All services in one place

Rolovat nahoru