Aktuální zpráva-náhrada mzdy zaměstnancům

Vážení obchodní přátelé,
v této turbulentní době, kdy se situace skutečně mění z hodiny na hodinu, se stále snažíme pečlivě sledovat veškeré dění a upozorňovat vás na dopady opatření, která jsou v souvislosti s coronavirovou nákazou přijímána.
Z tohoto důvodu nám neuniklo stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se Ministerstvo práce a sociálních věcí vyjádřilo k usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 199, kterým došlo k uzavření mnoha typů provozoven.
Ministerstvo práce a sociálních věcí tuto situaci vykládá tak, že v situaci, kdy dojde k uzavření pracoviště nebo omezení jeho provozu na určitý čas ve vazbě na výše zmíněné usnesení, v důsledku čehož zaměstnavatel zaměstnanci nebude přidělovat práci, jedná se o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu § 208 zákoníku práce, po dobu jejíhož trvání zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši jeho průměrného výdělku. Dle tohoto výkladu není tedy možné například uplatnění takzvané částečné nezaměstnanosti, při kterém zaměstnancům náleží 60 % jejich průměrného výdělku.
Ačkoliv Ministerstvo práce a sociálních věcí není orgánem, který by byl oprávněn vydávat závazná výkladová stanoviska k právním předpisům, doporučujeme, aby se zaměstnavatelé tímto stanoviskem Ministerstva práce a sociálních věcí, jakožto ústředního orgánu státní správy v pracovněprávní oblasti, řídili.
Situaci budeme dále monitorovat a o dalších právních či daňových aktualitách vás budeme neprodleně informovat
KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ NA JEDNOM MÍSTĚ

All services in one place

Rolovat nahoru