1.9.2017

Naši lidé

JSME tým

Téměř padesátičlenný tým zaměstnanců NSG MORISON tvoří partneři, daňoví poradci, auditoři, advokáti, koncipienti, finanční analytici, účetní a nepostradatelné usměvavé asistentky. Mnoho našich poradců získalo zkušenosti v konkurenčních firmách a nadnárodních společnostech působících na českém trhu. Své zkušenosti a znalosti nyní uplatňují při poskytování poradenství a efektivním řešení problémů našich klientů.
Profesionalita. Spolehlivost.

NAŠI PARTNEŘI

Mgr. MARTIN NOVOTNÝ

Partner a zakladatel skupiny NSG MORISON. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy byl do roku 1993 členem týmu daňového a právního oddělení společnosti Ernst & Young. V témže roce založil  společnost NSG Morison Advisory s.r.o.  Specializací Martina je právní poradenství, a to nejen pro českou, ale i zahraniční klientelu. Zároveň zastává pozici řídícího partnera ve všech společnostech NSG MORISON a dohlíží na jejich činnost. Martin je kvalifikovaným advokátem zapsaným u České i Slovenské advokátní komory.

Mgr. MARTIN POKORNÝ

Martinovo největší specializací je  oblast obchodního práva, zabývá se však i případy z oblasti práva správního či občanského. Martin je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy.  Později byl jmenován soudcem u dnes již bývalého Krajského obchodního soudu v Praze. Členem týmu je od roku 1996. Martin je rovněž advokátem zapsaným u České advokátní komory. Martin zastřešuje oddělení práva a auditu. 

LUCIE MUŽÍKOVÁ

Lucie spolupracuje s NSG MORISON od roku 1994, tedy téměř od počátku činnosti skupiny. Díky svým dlouholetým zkušenostem a znalosti interní firemní kultury má na starosti finanční a personální vedení skupiny, řízení administrativní správy NSG MORISON, rozvoj lidských zdrojů a vedení Nominee služeb. V minulosti úspěšně řídila několik dotačních projektů, které byly zaměřené na rozvoj zaměstnanců NSG MORISON a na pomoc rodičům, kteří se vracejí po mateřské/rodičovské zpět na pracovní trh. Pro naše klienty zastřešuje externí projekty z oblasti lidských zdrojů.

Ing. RICHARD ETRYCH

Richard pracuje pro skupinu NSG Morison od roku 2001 a od prvopočátku se spolupodílel na vybudování a rozvoji služeb oddělení oceňování se zaměřením na oceňování podniků. Dnes je partnerem znalecké kanceláře. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor hospodářská politika s vedlejší specializací účetnictví a finanční řízení s rozšířením o postgraduální dvouletý kurz na Institutu oceňování majetku v Praze. Má zkušenosti s řízením projektů oceňování významných podniků, zejména v oblasti přeměn společností, squeeze-outů a povinných nabídek.

Ing. MAREK MAULE

Marek se stal novým partnerem daňově-účetního oddělení od ledna 2020. Kromě daňových otázek má na starosti také zahraniční helpdesk pro německé firmy podnikající v ČR. V NSG MORISON není nováčkem, pracoval zde již při studiích 4 roky. Následně působil jako Senior daňový poradce v KPMG  a doposud byl 10 let daňovým partnerem  AJP Tax & Accounting  s.r.o. 

Mgr. JAN MLČÁK

Jan Mlčák pracuje pro NSG Morison advokátní kancelář s.r.o. již od roku 2013. Během let zastával pozici advokáta a následně se stal vedoucím advokátem. Od září 2020 se stal  dalším partnerem advokátní kanceláře NSG Morison advokátní kancelář s.r.o. Honza vystudoval právnickou fakultu MU v Brně a následně před příchodem do NSG Morison působil v několika právnických kancelářích v Praze.
Kontakt na ostatní zaměstnance: jmeno.příjmení@nsgmorison.cz
Rolovat nahoru