Aktuální zpráva-dopady na zaměstnavatele i OSVČ

Vážení obchodní přátelé,
ačkoliv od našeho minulého newsletteru s legislativními aktualitami neuplynulo ani několik dní, zasíláme vám v návaznosti na nové mimořádné opatření přijaté vládou České republiky dne 19.3.2020, které má dopad na téměř všechny zaměstnavatele i OSVČ.
 
ZAMĚSTNAVATELÉ
Vláda schválila dne 19.3.2020 Cílený program podpory zaměstnanosti, který má za úkol zmírnit dopady coronavirové epidemie na zaměstnance a zaměstnavatele.
Zaměstnavatelům tak v případě omezení jejich hospodářské činnosti z důvodu šíření coronavirové nákazy, bude poskytován příspěvek na částečnou či plnou úhradu mezd. 

 

A. Překážka na straně zaměstnance – karanténa
Pokud je v důsledku coronavirové epidemie zaměstnanci nařízena karanténa, jedná se o překážku na straně zaměstnance, přičemž v takovém případě náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 % průměrného výdělku.
 V tomto případě bude zaměstnavateli poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy či platu.
 
B. Překážka na straně zaměstnavatele – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády
Pokud byl zaměstnavatel z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz donucen uzavřít svou provozovnu, nemůže tak v důsledku tohoto nařízení přidělovat práci a jedná se tak o překážku na straně zaměstnavatele. V této situaci náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
 
Nově bude v těchto případech zaměstnavateli poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy nebo platu.
Příspěvky budou v obou výše uvedených situacích poskytovány Úřadem práce České republiky, přičemž výše příspěvku a doba jeho poskytování bude vždy závislá na důvodu vzniku konkrétní překážky v práci, když u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci. Zaměstnavatel bude muset v každém případě prokázat, že překážka vznikla v důsledku coronavirové nákazy.
 
OŠETŘOVNÉ A OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ
Na ošetřovné dětí mladších 13 let budou mít zaměstnanci nárok po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Po uplynutí zákonem stanoveného nároku v délce trvání 9 dnů bude nadále ošetřovné vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení. V případě osob samostatně výdělečně činných by měl výpadek jejich příjmů z důvodu péče o děti být uhrazen ze speciálního programu Ministerstva průmyslu a obchodu, a to částku 424 Kč denně.
Tyto změny budou ještě muset být schváleny Parlamentem v režimu legislativní nouze. V případě schválení bude ošetřovné vypláceno i zpětně.
KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ NA JEDNOM MÍSTĚ

All services in one place

Rolovat nahoru