8.3.2019

Šance

  Děkujeme za Tvůj zájem o spolupráci s NSG MORISON

  Zaškrtni prosím, o jaké odborné informace/stáže/práci v NSG MORISON máš zájem:

  Znalecký ústav / Oceňování
  Finanční analýzy
  Daně
  Účetnictví a mzdy
  Audit
  Právo

   
   

  Stáže
  Částečný úvazek
  Plný úvazek
  Zasílání odborných informací
  Zasílání pozvánek na semináře

  Když nám necháš na sebe kontakt, ozveme se Ti zpět:


  Děkujeme, budeme se těšit na další spolupráci a přejeme hezký den!

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti NSG Morison Outsourcing a.s., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 27426572, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 10549 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  - jméno a příjmení,
  - kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo),
  - údaje o studiu (ročník studia/absolvent, fakulta a obor).

  2. Jméno, příjmení a fotografii je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem účelem nabídky volných pracovních míst, stáží, zasílání odborných informací ze zvoleného oboru a pozvánek na semináře/konference apod., které organizuje nebo jichž se účastní Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu s odvoláním souhlasu (personalni@nsgmorison.cz).

  4. Zpracovat osobní údaje uvedené v bodě 1. za účelem uvedeném v bodě 2. může za podmínek daných v tomto souhlasu i subjekty, které jsou ve vztahu ke správci propojenými osobami ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, v rámci skupiny NSG MORISON, a to společnosti:
  •NSG Morison Advisory s.r.o.,
  •NSG Morison Audit s.r.o.,
  •NSG Morison znalecký ústav s.r.o.,
  •NSG Morison Nominee & Management s.r.o.,
  •NSG Export Agency s.r.o.,
  •NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.

  5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  - vzít souhlas kdykoliv zpět,
  - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  - na přenositelnost údajů,
  - právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
  - právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech,
  - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

  Souhlasím

  Rolovat nahoru