POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

SEMINÁŘ SVĚŘENSKÉ FONDY – ŘEŠENÍ VAŠEHO MAJETKU

3.11.2020 od 14.00 - 17.00 hodin
restaurace U Matěje, U Matěje 1, Praha 6

TERMÍN ODLOŽEN

Přemýšleli jste již nad tím, komu a jak předáte jednou svůj majetek a chcete mít jistotu, že bude zachován
i v budoucnosti ?

Program a přednášející:

14.00 – 14.10 hod. úvodní slovo Mgr. Martin Novotný, řídící partner NSG Morison
14.10 – 15.30 hod. Mgr. Ing. Jan Mlčák, partner a advokát NSG Morison
15.30 – 16.30 hod. Ing. Marek Maule, partner a daňový poradce NSG Morison
16.30 – 17.00 hod. diskuse, otázky

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen pro všechny, kteří chtějí, aby byl jejich majetek zachován i do budoucna, pro další generace.
Svěřenské fondy lze využít jako účinný nástroj k ochraně a dlouhodobé správě firemního, ale i  rodinného majetku, a proto je  důležité ho správně po všech stránkách, tedy daňové, účtové a právní, trpělivě a starostlivě naplánovat.

O čem bude řeč?

  • Stručná historie, obecná právní úprava svěřenských fondů v ČR
  • Proč zvolit správu majetku ve svěřenském fondu?
  • Účel svěřenského fondu a využití svěřenského fondu v praxi
  • Založení svěřenského fondu, statut svěřenského fondu, osoby zúčastněné na zakládání svěřenského fondu
  • Fungování svěřenského fondu, práva a povinnosti správce svěřenského fondu
  • Výhody svěřenských fondů
  • Rizika svěřenských fondů, útoky na svěřenské fondy
  • Daňové a účetní aspekty související se založením a fungováním svěřenského fondu ( registrace k dani, odpisy, majetek, DPH atd.)
  • Výnosy svěřenského fondu, plnění ve prospěch beneficientů z pohledů účetnictví a daní
Radka Prachařová,  radka.pracharova@nsgmorison.cz  M +420 737 773 811
Rolovat nahoru