16.10.2017

Převodní ceny

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 
„Naše znalosti a zkušenosti v jednáních s daňovými správami pomáhají firmám mít kontrolu nad rizikem převodních cen a rizikem dvojího zdanění.“
TRANSFÉROVÉ, neboli PŘEVODNÍ, jsou ceny sjednané v transakcích mezi spojenými osobami.
Transférové ceny by měly být stanoveny v obvyklé výši, tj. ve stejné výši, jako by byly sjednávány mezi nezávislými subjekty (tzv. princip tržního odstupu).
Dodržování principu tržního odstupu podléhá kontrole finančních úřadů v rámci daňové kontroly. Jak vyplývá z výročních správ České daňové správy, četnost kontrol správného nastavení transferových cen se v průběhu let stále zvyšuje. V případě, že se sjednané transferové ceny liší od těch, které na trhu sjednávají nezávislé subjekty, a poplatník není schopen uspokojivě tento rozdíl doložit, správce daně upraví základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl.Mezi nejčastější transakce, na které se zaměřují finanční úřady při daňové kontrole, patří:

Plánování a dokumentace převodních cen
Nadnárodní podniky uskutečňují stále více transakcí se spojenými osobami a zároveň průběžně upravují své dodavatelské řetězce. Tato skutečnost, společně s nárůstem přeshraniční spolupráce daňových správ, přináší společnostem řadu rizik i příležitostí. Přinášíme praktická řešení (např. strategický přístup k požadavkům na dokumentaci převodních cen), která jim umožňují dosáhnout provozních i mezinárodních cílů v oblasti daňového plánování.   Tento globální přístup umožňuje dosáhnout souladu ve výkaznictví a eliminovat interní nesrovnalosti, které mohou vzniknout v důsledku využívání služeb několika různých poskytovatelů. Celý proces je tak efektivnější a účinnější a je snazší jej úspěšně obhájit.
 Předcházení sporům: předběžné cenové dohody (závazná posouzení)
Převodní ceny s sebou přináší řadu daňových, právních a provozních otázek. Pro mnoho daňových poplatníků znamená míra nejistoty a časová náročnost obhajoby převodních cen v případě daňové kontroly nepřijatelné podnikatelské riziko. Předběžné cenové dohody (v České republice implementováno ve formě závazného posouzení) daňovým poplatníkům umožňují proaktivně se podílet na snižování daňového rizika tím, že si do budoucna odsouhlasí používanou metodiku tvorby převodních cen s jedním nebo více daňovými úřady.
Řešení sporů: obhajoba při daňové kontrole, řešení případů vzájemnou dohodou (MAP), arbitrážní konvence
Při kontrole převodních cen mohou prvotní reakce na dotazy daňové správy (negativně) ovlivnit průběh nebo výsledek celého řízení. Nejlepší obranou je proto zapojení zkušeného globálního týmu, jehož historie zahrnuje úspěšné vedení celé škály daňových řízení – šetření lokálních finančních úřadů, daňové kontroly, odvolání, soudní spory, předběžné cenové dohody, řešení případů vzájemnou dohodou, arbitrážní konvenci apod.
 Optimalizace dodavatelských řetězců
Globální ekonomické prostředí je charakterizováno neustálým technologickým vývojem, tlakem na implementaci nejlepších možných procesů a postupů a legislativní nestabilitou. Zdárné řízení globálního dodavatelského řetězce nadnárodní společnosti je nedílnou součástí jejího úspěšného fungování. Optimalizace dodavatelského řetězce je proces, který zajišťuje správnou implementaci provozních požadavků skupiny při zajištění souladu s příslušnými daňovými zákony.
Transakce s hmotným majetkem
  • Prodej výrobků, polodokončených výrobků nebo zboží mezi spojenými osobami
  • Materiálové zajištění ve skupině podniků, prodej surovin
  • Prodej dlouhodobého majetku
Transakce s nehmotným majetkem
  • Sdílení nákladů na logo využívané ve skupině podniků
  • Sdílení nákladů na výzkum a vývoj ve skupině podniků
  • Ocenění licencí a licenčních poplatků
Poskytování služeb
  • Poskytování podpůrných vnitroskupinových služeb (účetnictví, daňové služby, public relations, personální služby, atd.)
  • Sdílení nákladů na servisní střediska ve skupině (celá škála služeb)
  • Poskytování manažerských služeb

Kontakt
Dalibor Baštýř, manažer oddělení daní
tel. +420 224 800 930
dalibor.bastyr@nsgmorison.czMartin Novotný, zakládající partner a partner oddělení daní
tel. +420 224 800 930
martin.novotny@nsgmorison.cz 
 
 
     
Rolovat nahoru