31.8.2017

HR služby

lidské zdroje

Díky našim klientům, a celkovému chápání podnikání, jsme schopni pomoci právě s lidským zdrojem. Tento individuální přístup vyžadující diskrétnost je vždy dělán v souladu s firemní kulturou dané  společnosti,  strategií i aktuální tržní situací.
Individuální lidský přístup.
 
  • Propojení všech projektů v rámci lidských zdrojů  •  Nastavení a implementace dílčích či komplexních procesů řízení lidských zdrojů do jednoho funkčního systému • 
  • Personální audit  • Outplacement  • Jak zachovat dobrý image i při propouštění • Pomoc bývalým zaměstnancům s dalším uplatněním na trhu
  • Nastavení organizace a řízení lidských zdrojů
  • Řízení pracovního výkonu
  • Motivace a odměňování
  • Řízení profesního rozvoje a rozvoj soft skills
  • Příprava výběrových řízení • Adaptace nových zaměstnanců
  • Spolupráce při dotačních projektech • Projekty zaměřené na vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů a systémů řízení zaměstnanců • Příprava žádostí na získání dotací na vzdělávání a následná administrativa či celé vedení dotačního projektu
  • Individuální poradenství jednotlivcům •  Osobní a komunikační rozvoj •  Couching,  •  Pomoc při sepsání CV, aj.
  • Pomoc při začlenění do pracovního procesu po rodičovské dovolené , např.jako úspěšný projekt   www.rodicedoprace.cz a   www.facebook.com/rodicedoprac
Lucie Mužíková
Partner skupiny NSG MORISON
T: + 420 224 800 930
lucie.muzikova@nsgmorison.cz
hr@nsgmorison.cz 
PhDr. Ludmila Johanovská
HR manažer 
mob.: + 420 731 663 587
ludmila.johanovska@nsgmorison.cz
hr@nsgmorison.cz 
Rolovat nahoru