13.10.2017

Mzdy

OUTSOURCING MEZD

 • Zpracování a distribuce mezd zaměstnanců • Měsíční výpočet mezd zaměstnanců • Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • Zpracování měsíčních mzdových výkazů zasílaných institucím sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám • Zpracování příkazů k  úhradě mezd zaměstnanců a souvisejících odvodů a srážek
 • Registrace či odhlášení společnosti u správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a  dalších institucí
 • Administrativa spojená se vznikem, průběhem a ukončením pracovního poměru zaměstnanců • Registrace a odhlášení zaměstnanců na jednotlivých úřadech • Zpracování výkazů ELDP • Plnění úkolů ve vztahu k úřadům práce • Přihlašování cizinců k pobytu v České republice Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců a sestavení dalších povinných výkazů ve mzdové oblasti
 • Vedení evidence zaměstnanců • Personální údaje a údaje rozhodné pro mzdové, platové a  sociální nároky a dávky
 • Tvorba interních směrnic v oblasti mezd a personalistiky
 • Poradenství v oblasti zaměstnávání či vysílání pracovníků do zahraničí, nábor zaměstnanců ze  zahraničí 

OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ

 • Komplexní zpracování účetnictví a mezd je prováděno na míru potřebám a podmínkám našich klientů, a to vždy s ohledem na daňové konsekvence a legislativní normy.
 • Nastavení účetních procesů a standardů
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Zpracování účetnictví v souladu s platnými právními předpisy • Zpracování dokladů před vlastním knihováním • Vystavování faktur dle požadavků klienta • Zadávání dat do informačního systému • Vedení analytické evidence, skladové evidence a saldokont • Cestovní náhrady
 • Zpracování měsíční, čtvrtletní, roční účetní závěrky či reportingu • Zpracování závěrek, sestavení a odevzdání statistických výkazů dle požadavků ČSÚ • Zpracování reportů dle požadavků klienta • Zpracování agendy DPH • Příprava dokladů pro DPH a sestavení přiznání k DPH • Sestavení výkazů 
 • INTRASTAT • Souhrnná hlášení
 • Účetní poradenství • Příprava rozpočtů • Rozbory ekonomické situace a finanční analýzy • Poradenství při řešení ad hoc problémů • Poradenství při jednáních s finančními a jinými institucemi statní správy

 

Rolovat nahoru