12.9.2017

Znalecká kancelář

ZNALECKÁ kancelář

Patříme mezi přední znalecké kanceláře  na českém trhu. 
Naší specializací je oceňování podniků a jejich částí, majetkových účastí a cenných papírů, pohledávek, nemovitého a movitého majetku.
Nezávislost posudků.
Objektivita.
 • Fúze, rozdělení a změna právní formy společnosti
 • Navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem Vypořádání společníků
 • Povinná nabídka převzetí a squeeze-out
 • Zrušení registrace účastnických cenných papírů
 • Nabytí majetku od zakladatele, akcionáře nebo osoby jednající s ním ve shodě
 • Prodej nebo nákup podniku
 • Získávání úvěrových prostředků a posouzení bonity podniku
 • Stanovení hodnoty ručení
 • Kvantifikace finančních ztrát a ušlého zisku
 • Stanovení hodnoty nemovitostí pro účely jejich vkladů, prodeje, daně z převodu
 • Stanovení hodnoty pohledávek pro účely postoupení, nepeněžitého vkladu OR
Ing. Richard Etrych
Partner NSG Morison
znalecká kancelář s.r.o.
T: + 420 224 800 930
richard.etrych@nsgmorison.cz 
zu@nsgmorison.cz
Ing. Jakub Vandělík
Manažer NSG Morison 
znalecká kancelář s.r.o.
T: + 420 224 800 930
jakub.vandelik@nsgmorison.cz
zu@nsgmorison.cz

26 let na trhu

Rozumíme tomu, co děláme. Máme 26 let zkušeností s oceňováním a s firmami všech velikostí.

120 expertíz ročně

Expertízy zpracované naším znaleckým ústavem jsou akceptovány státními institucemi, bankovními ústavy, soudy a policií ČR pro svou objektivitu a nezávislost.

Rozsáhlé zkušenosti

Máme rozsáhlé zkušenosti s oceňováním podniků, akcií, hmotných i nehmotných aktiv v nejrůznějších komerčních i sporných situacích. Zásadní prioritou našeho znaleckého ústavu je poskytnout klientům profesionální, objektivní a nezávislé posudky.

Dlouholetá spolupráce

Spolupracujeme s dalšími externími poradenskými firmami jako Big 4, dále s předními právními kancelářemi či bankovními institucemi.
„Na společnost NSG Morison jsem dostal doporučení od mého daňového poradce. Řešil jsem ocenění naší společnosti. Již od prvního kontaktu se zástupci NSG Morison jsem byl velmi mile překvapen profesionálním a osobním přístupem. Celý průběh procesu ocenění a zpracování posudku byl velmi rychlý. Společnost NSG Morison mohu vřele doporučit a budu jejich služby využívat i v budoucnu.“
„Chtěl bych Vám poděkovat za Vaši příkladnou spolupráci a profesionalitu při získávání podkladů a vytváření námi objednaných ocenění, včetně dodržení všech dohodnutých termínů. Velmi rádi se na Vás v budoucnu v případě potřeby obrátíme.“
UBM Logo 180412

UBM Development Czechia s.r.o.

Posudky pro nemovitostní projekty

GASTRO -MENU EXPRESS a.s.

Fúze společností

CRESTYL real estate, s.r.o.

Posudky pro nemovitostní projekty

YIT Stavo s.r.o.

Posudky pro nemovitostní projekty
TESCO Store ČR a.s.
Ocenění majetku skupiny

GEMO a.s.

 Ocenění majetkových účastí ve  vlastnictví GEMO HOLDING, a.s.
Rolovat nahoru