Společnosti musí upravit předmět podnikání

Společnosti musí upravit předmět podnikání

Rádi bychom Vás upozornili na přelomové rozhodnutí Nejvyššího soudu (sp. zn. 27 Cdo 3549/2020) z 12. května 2021, ve kterém se soud vymezil proti dosavadní praxi zápisu předmětu podnikání do obchodního rejstříku.
Až doposud bylo poměrně běžné uvádět v zakladatelských dokumentech obchodních společností u předmětu podnikání pouze název volné živnosti „výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Nebylo tedy potřeba jednotlivé obory volné živnosti specifikovat. Pokud výše uvedenou formulaci předmětu podnikání naleznete ve společenské smlouvě (resp. stanovách či zakladatelské listině), doporučujeme zpozornět. Podle nového rozhodnutí Nejvyššího soudu se totiž nejedná o formulaci dostatečně určitou, a proto se k takovému ujednání nepřihlíží a společnost tak nesplňuje požadavky stanovené zákonem. Ke splnění zákonných náležitostí tak musí být zakladatelské dokumenty doplněny.
Kdybyste si přáli zapsat i jiné obory volné živnosti, musí se k živnostenskému úřadu podat změnový návrh, kterým by se obory volné živnosti rozšířily. Následně je třeba, aby změna zakladatelských dokumentů byla schválena valnou hromadou ve formě notářského zápisu.
Pokud nebude změna provedena, může rejstříkový soud vyzvat společnost k nápravě. Za nesplnění této povinnosti i přes výzvu soudu pak společnostem hrozí pokuta ve výši až 100 000 Kč, v krajním případě může soud bez návrhu přistoupit až ke zrušení společnosti s likvidací.
Dle veřejně dostupných zdrojů však bude o výše uvedené věci rozhodovat i Ústavní soud. Je tak možné, že bude rozhodnutí Nejvyššího soudu ještě zrušeno. Prozatím však platí názor Nejvyššího soudu, proto pokud zvažujete změnu zakladatelských dokumentů, doporučujeme rozhodně myslet i na doplnění předmětu činnosti. O vývoji ve věci Vás samozřejmě budeme informovat.
Rolovat nahoru