Změna struktury formuláře u kontrolního hlášení od 1.10.2019

Nedávná novela zákona o DPH, která je účinná od 1.4. 2019 obsahuje rozšíření možnosti oprav základů daně u nedobytných pohledávek. Díky přechodným ustanovením může docházet k souběhu oprav dle „starých“ a „nových“ pravidel v této oblasti.

Pro rozlišení těchto dvou úprav v kontrolním hlášení se finanční správa rozhodla pro úpravu elektronického formuláře kontrolního hlášení, tedy struktury XML, ve které je povinně kontrolní hlášení podáváno. V nové struktuře bude „kolonka“ oprav u nedobytných pohledávek nabývat jiných hodnot, tedy příznaků, které se zde budou uvádět, než doposud.
V nové XML struktuře se budou kontrolní hlášení povinně podávat od 1.10.2019, tedy i ta za období září 2019 či 3. čtvrtletí 2019.
Čeští poskytovatelé účetních SW by na tuto změnu měli být připraveni a nemělo by docházet k problémům. Avšak při využívání  zahraničního účetní SW, doporučujeme věnovat této změně pozornost a zajistit úpravu těchto SW. Podání kontrolního hlášení v jiné než platné XML struktuře je totiž ze zákona považováno za neúčinné, a to se všemi důsledky v podobě sankcí za pozdní podání kontrolního hlášení.
Dle informací technické podpory finanční správy bude možné testovat novou xml strukturu kontrolního hlášení pravděpodobně od poloviny září 2019, a to v testovacím prostředí dostupném na URL adrese https://ep1ww1z.mfcr.cz.
Více informací o změně XML struktury kontrolního hlášení naleznete na https://www.financnisprava.cz
Rolovat nahoru