Změny v DPH

ZMĚNY V DPH OD ROKU 2021 ?

Změny v DPH, které měly být účinné od roku 2020, čekají na schválení stále v Poslanecké sněmovně.
Navržené změny mají nabýt účinnosti od 1. října 2020 a 1. ledna 2021.
Jednotlivé body, vyplývající z předpisů EU, se mají dotýkat následujících oblastí:
Prodej zboží na dálku
Podle současného znění zákona jde o tzv. zasílání, kterým se rozumí přeshraniční dodání zboží osobě nepovinné k dani, kdy přepravu zajišťuje dodavatel. Do prahové hodnoty se dodávky zboží zdaňují ve státě sídla dodavatele, při překročení pak ve státě sídla odběratelů. Prahovou hodnotu si v současné době volí každý členský stát sám, v ČR je 1 140 000 Kč. Pro e-shop z ČR dodávající do několika členských států to znamená sledovat hranice všech států, kde má odběratele.
Pravidla mají být do budoucna u všech států jednotná. Malé podniky s objemem ročních dodávek do 10 000 EUR budou zdaňovat ve svém členském státě, odkud zboží prodávají. Tato hranice bude jednotná. Nebude potřeba sledovat hranice jednotlivých členských států.
Dovoz zboží nízké hodnoty
Podle současného znění zákona je dovoz zboží do ČR, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, osvobozen od daně. Při dodávkách z jiných členských států toto osvobození zásilek malé hodnoty neplatí.
Osvobození malých zásilek bude tedy zrušeno. Nový postup má být zaveden u dovezeného zboží s hodnotou nižší než nebo rovnou 150 EUR. Plátce si bude moct vybrat buď dovozní režim v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, nebo zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty.
Pokud se osoba povinná k dani zaregistruje v dovozním režimu zvláštního režimu jednoho správního místa, při dovozu zboží se uplatní osvobození od daně a daň při prodeji tohoto dovezeného zboží na dálku bude přiznána v rámci daného zvláštního režimu.
Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty bude moct využít pouze držitel zvláštního povolení pro tyto účely. Daň má být odváděna v rámci zvláštního doplňkového celního prohlášení za kalendářní měsíc, a to souhrnně za všechny případy dovozu.
Obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní
Různé formy dodání zboží prostřednictvím elektronických rozhraní jsou čím dále rozšířenější, ale v zákoně nemají v současné době žádnou zvláštní úpravu.
Pro účely DPH se má stanovit právní fikce, podle níž se provozovatel elektronického rozhraní považuje za osobu, která zboží obdržela a dodala sama.
Zvláštní režim jednoho správního místa
Jde o postup využitelný u poskytovatelů elektronických služeb nebo služeb TV a rozhlasového vysílání. Režim se má výrazně rozšířit na všechny přeshraniční služby osobám nepovinným k dani v EU, dále pro dovozy zboží do 150 EUR ve zvláštním režimu nebo u prodeje zboží na dálku.
O dalším vývoji vás budeme včas informovat. 

Novela ZOK

Novela Zákona o obchodních korporacích a družstvech („ZOK”) nabyla účinnosti 1. ledna 2021 Cílem novely je zejména odstranění legislativních nepřesností a snížení administrativní zátěže podnikatelů. Obchodní korporace…

Daňový balíček platný od 1.1.2021

DAŇOVÝ BALÍČEK NABYL ÚČINNOSTI OD 1.1.2021 Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2021 Sbírky zákonů pod č. 609/2020 Sb, nabyla účinnosti s začátkem Nového roku a…

Paušální daň

Daňové upozornění Paušální daň Od 01.01.2021 nabývá účinnosti institut tzv. paušálního režimu, ve kterém vybrané OSVČ splní veškeré měsíční povinnosti vůči státním institucím jednou, paušální částkou. Tato…

Brigáda v auditu

Studuješ, ale zároveň si potřebuješ přivydělat a oceníš praxi ? Právě nyní hledáme studenty / ky na dlouhodobou stabilní brigádu. Jsme NSG MORISON, stabilní česká poradenská společnost…
Rolovat nahoru