NAŠI LIDÉ – PŘEDSTAVENÍ

NOVÁ POSILA V PRÁVNÍM ODDĚLENÍ

V  naší právní kanceláři se budete moci potkávat s novou posilou, advokátkou JUDr. IVANOU ŽILINČÍKOVOU.

Ivana nám poskytla pár informací o sobě, o tom,  co má na této profesi ráda a v jakých kauzách byla nápomocná.

Jaké jsou Vaše dosavadní pracovní zkušenosti?

Praktické zkušenosti jsem získala jako koncipient a advokát v advokátních kancelářích v Praze a Bratislavě, a to v oblasti práva obchodních korporací, daňového práva, práva duševního vlastnictví a trestního práva. Jako každý advokát jsem se doposud ve všeobecnosti zabývala poskytováním právního poradenství, přípravou smluv a zastupováním ve správním a soudním řízení.

Jaká je Vaše specializace?

Snažím se udržovat přehled a poskytuji právní služby v rámci všech právních odvětví, věnuji se zejména právu obchodnímu, občanskému, korporátnímu, rodinnému, správnímu, finančnímu, trestnímu, právu nemovitostí ale i duševního vlastnictví. Vykonávám tzv. generální advokátní praxi, dokážu tím pomoct širšímu okruhu klientů.

Co Vás na právu nejvíce baví a co Vás naopak moc nenaplňuje?

Na právu mě baví jeho rozmanitost, potřeba neustálého vzdělávání a zároveň to, že vhodnou aplikací právních norem mohu pomoct klientům při řešení právních problémů a někdy tak podstatným způsobem ulehčit jejich život. Není žádná oblast práva, které bych se výslovně nechtěla věnovat, někdy mě frustruje zdlouhavost trestních a daňových řízení, ale když je nakonec pro klienta výsledek pozitivní, je pocit z úspěchu o to lepší.

Je nějaká nejmenovaná kauza, na kterou jste pyšná, že jste s ní pomáhala?

V posledním roce to byl úspěch v řízení o náhradu škody ve sporu s insolvenčním správcem, úspěšné vyloučení několika tun zadrženého zboží z daňové exekuce, odklad trestního řízení pro podezření z krácení daně, snížení trestu odsouzeného v odvolacím řízení, či podstatné snížení pokuty Celního úřadu. Potěšil mě i úspěch v řízení o navrácení dítěte do České republiky.  Každý případ s výsledkem, kterého je klient spokojen, mě potěší.

Co děláte ve volném čase?

Ve volném čase ráda jezdím na koni, běhám v přírodě a chtěla bych se zlepšit v golfu.

JUDr. Ivana Žilinčíková
Advokát
NSG MORISON advokátní kancelář s.r.o.

Jakubská 2, 110 00 Praha 1, Česká republika
T  +420 224 800 930 M +420 734 464 321
E  ivana.zilincikova@nsgmorison.cz

Doplňující změny platné od 2023

 DOPLŇUJÍCÍ ZMĚNY  PLATNÉ OD 1.1.2023  Níže uvádíme přehled dalších změn, které jsou účinné od roku 2023. O nejzásadnějších daňových novinkách, platných od ledna 2023 jsme Vás již informovali v minulém newsletteru. ( odkaz zde ).   Minimální mzda Od roku 2023 je...

PF 2023

Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2022.Přejeme Vám krásné vánoční svátky v kruhu rodiny a přátel.Mějte bezstarostnou jízdu rokem 2023, ať nové cíle a předsevzetí předčí Vaše očekávání. Tým NSG MORISON

VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOU

VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOUSoudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku ve spojených věcech C-37/20 uvedl, že ustanovení směrnice proti praní peněz, podle něhož musí členské státy EU zajistit, aby informace o...

RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE

RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 59/2022, ze dne 30. 6. 2022, vyjádřil k problematice vzniku ručení člena voleného orgánu při porušení péče řádného hospodáře. Institut péče řádného...

Daňový balíček 2023

DAŇOVÝ BALÍČEK 2023   Jak jste již nejspíše v denním tisku zaznamenali, poslanecká sněmovna dne 4. listopadu 2022 schválila připravovaný daňový balíček 2023, jehož součástí je mj. navýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a úprava stávajících pravidel pro...

Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh novely...

Novela zákoníku práce

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE   Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo dlouho očekávaný návrh novely zákoníku práce, která v sobě promítne jednak transpozici dvou směrnic EU (o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o...

„SLUŽEBNÍ VOZIDLA“ MOHOU BÝT PRO SPRÁVCE DANĚ SNADNÝ CÍL

„SLUŽEBNÍ VOZIDLA“ MOHOU BÝT PRO SPRÁVCE DANĚ SNADNÝ CÍL   „Služební vozidla“ mohou být pro správce daně snadný cíl   V nedávné době dal Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku za pravdu správci daně, který za důkazní prostředek při správě daní využil...

Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo trpí nemocí z povolání, náleží náhrada ve výši rozdílu mezi průměrným příjmem před úrazem či nemocí a příjmem po...

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů Prezident republiky Miloš Zeman podepsal zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. O připravované novele jsme Vás informovali v červencovém vydání našeho newsletteru,...