Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční, byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon schválený Senátem nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022

 

Definitivní zrušení silniční daně

Dochází k definitivnímu zrušení silniční daně s účinností od 1.1.2022. Zrušení bude platit už pro rok 2022. Vláda již dříve dopravcům prominula zálohy na silniční dani na celý rok.

Předmětem daně budou pouze nákladní vozidla (kategorie N2, N3) nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla (kategorie O3, O4), výše daně pro zdanitelná vozidla bude stanovena až pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. V praxi to znamená, že daň silniční se bude platit až za vybraná vozidla s  největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.

 

Změna výše dodaňování ze vstupní ceny elektromobilů

V rámci podpory elektromobility dochází v daňové oblasti od 1.července 2022 ke změně výše příjmu, kterou zaměstnavatel musí  zaměstnanci dodaňovat a to v případě, že mu bezplatně poskytuje nízkoemisní vozidlo ke služebním i soukromým účelům.
Doposud se zaměstnancům dodaňovalo 1 % ze vstupní ceny poskytovaných všech motorových vozidel.
Nově se bude dodaňovávat pouze částka ve výši 0,5 % z úhrnu vstupní ceny, jedná-li se o nízkoemisní vozidlo, kterým je například elektromobil.  Nízkoemisním vozidlem se rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu.  U jiných, než nízkoemisních vozidel, se sazba nemění.
Toto zvýhodněné snížení pro nízkoemisní vozidla bude platit již pro celý rok 2022. Mzdy se však zpětně neopravují.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na naše daňové oddělení.

MAREK MAULE
partner NSG MORISON
marek.maule@nsgmorison.cz
tel: +420 2234 800 930 mob:+420 737 431 802

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů Poslanecká sněmovna zrychleně schválila v prvním čtení vládní návrh novely zákona o evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb.). Nyní byl návrh zaslán Senátu k projednání. Účinnost novely je navržena k 1. říjnu...

Zrušení silniční daně a podpora využívání nízkoemisních vozidel

Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční, byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon schválený Senátem nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací...

ASOCIACE ROKU 2022 – MORISON GLOBAL JE FINALISTOU SOUTĚŽE

ASOCIACE ROKU 2022 - MORISON GLOBAL JE FINALISTOU SOUTĚŽE  Je nám potěšením Vám oznámit, že asociace Morison Global, kde je členem i NSG MORSION, je mezi pěti finalisty kategorie "Asociace roku" v prestižní celosvětové soutěži International Accountancy Awards za rok...

Morison Global newsletter May 2022

Morison Global Newsletter May 2022

Pozvánka na pracovně-právní snídani

pozvánka na další cyklus pracovně-právní snídaněTÉMA Praktické pracovně-právní otázky z pohledu zaměstnavatele Novinky a aktuální judikatura v pracovním právuHome officeDovolená a pracovní volno 9. června 2022  I  9:00-10:30 hodin prostory NSG MORISON, Jakubská 2,...

Pozvánka na pracovní snídani

pozvánkana pracovní snídaniTÉMA SVĚŘENSKÉ FONDY – ŘEŠENÍ VAŠEHO MAJETKU27.dubna 2022      9.00-10.30 hodin prostory NSG MORISON, Jakubská 2, Praha 1Vážení klienti, přemýšleli jste již nad tím, komu a jak předáte jednou svůj majetek a zároveň chcete mít jistotu, že...

Prominutí záloh silniční daně v roce 2022

V souvislosti s mimořádnou událostí na Ukrajině rozhodl ministr financí o prominutí záloh na silniční daň splatných v roce 2022. Jedná se o hromadné prominutí, poplatníci tudíž žádné rozhodnutí neobdrží. Toto rozhodnutí však neznamená, že je zrušená i silniční daň,...

Program COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora

Až do 17. května 2022 mohou podnikatelé žádat o podporu z programu COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora. O dotaci mohou žádat podnikatelé, kteří vykonávají činnost spočívající v: a) poskytování stravovacích služeb, krátkodobýcha rekreačních ubytovacích...

Vedení účetnictví a daňové evidence v eurech od roku 2024

Dle informací ministra financí ČR, pana Zbyňka Stanjury, chystá Vláda od ledna 2024 možnost vedení účetnictví a daňové evidence v eurech, což znamená, že firmy budou moci platit daně v eurech. Důvodem je zejména efektivní proces účetnictví pro firmy exportující do...

Některé praktické aspekty mzdy určené mzdovým výměrem

PRÁVO   Některé praktické aspekty mzdy určené mzdovým výměremDne 23. 3. 2022 jsme pro klienty uspořádali v prostorách naší kanceláře právní snídani, jejímž tématem byly praktické pracovněprávní otázky z pohledu zaměstnavatele. Při právní snídani jsme se mimo jiné...