31.8.2017

Audit

AUDIT

Cílem auditu je potvrzení spolehlivosti zveřejňovaných informací podniku. V neposlední řadě také zamezení vzniku účetních a finančních chyb nebo dokonce podvodů. Audit podává věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Audit posílí důvěryhodnost Vaší firmy.
 Audit účetní závěrky (dle ASKA ČR, IFRS, US GAAP, atd.)
  1. zákonný audit
   2. smluvní audit
   3. audit konsolidované účetní závěrky
 
  • Prověrky mezitímních výkazů
  • Rozbor vnitřních kontrolních mechanismů
  • Smluvní ověření účetních závěrek
  • Interní audit a poradenství v rámci VKS
  • Poradenství při sestavení výroční zprávy
  • Due Diligence
  • Poradenství při podnikových přeměnách
  • Audit zahajovacích rozvah
Dagmar Pěničková
Ing. Dagmar Pěničková
ředitelka auditu
T.: + 420 224 800 930
dagmar.penickova@nsgmorison.cz
audit@nsgmorison.cz
 
Ing. Monika Wallnerová
manažerka auditu
T.: + 420 224 800 930
monika.wallnerova@nsgmorison.cz
audit@nsgmorison.cz
 
Rolovat nahoru