znalecká kancelář

kontakt

Jsou hodnoty, které se nedají měřit ani oceňovat
Na zbytek jsme tu my

Jsme renomovanou odbornou kanceláří zastoupenou týmem  odborníků a specialistů, kteří na českém trhu působí dlouhodobě a kteří poskytují komplexní expertní služby v ekonomické sféře. Během posledních let jsme se stali respektovanými partnery mnoha soukromých firem i státních a veřejných institucí. Našimi klienty jsou korporace, které patří mezi TOP 100 nejlepších společností v ČR a také mnoho rodinných firem. Spolupracujeme též s partnery, jako jsou právnické firmy, investiční společnosti či bankovní instituce.

Naše služby

Znalecké posudky

Ocenění jmění pro účely přeměn společností –
fúze, odštěpení, změny právní formy

Ocenění nepeněžitých vkladů –závody, nemovitosti, movité věci, pohledávky

Převody majetku mezi spřízněnými osobami

Ocenění podílů pro vypořádání společníků

Ocenění akcií pro účely squeeze-outu

Kvantifikace ušlého zisku

Oceňování

Ocenění majetkové podstaty  – insolvence

Oceňování majetku fondů kolektivního investování

Posouzení podmínek finanční asistence

Znalecké posudky pro soudní spory

Revizní znalecké posudky

Ekonomické expertizy / odborná vyjádření

Indikativní ocenění firem/majetku

Finanční a ekonomické prověrky – Due Diligence

Participace při M&A transakcích

Finanční analýzy

NSG MORISON znalecká kancelář patří k silným hráčům na českém trhu.