síla auditu

Audit dává firmám příležitost  objevit nevyužitý potenciál a zároveň získat  větší důvěryhodnosti na trhu. Audit každého oboru je specifický, proto využíváme i synergii s našimi daňovými poradci, znalci či IT specialisty. Díky komplexnímu přístupu audity společnosti NSG MORISON přinášejí maximální výhody nejen pro ověřovanou společnost, ale i pro její obchodní partnery či akcionáře.  

Naše služby

Povinný audit

Ověření řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, případně mezitímní účetní závěrky

Kontrola vnitřního účetního systému a ověřeni rutinních, nerutinních a dohadných procesů

Testy kontrol a testy věcné správnosti zůstatků účtů

Přítomnost auditora v průběhu fyzické inventury majetku

Kontrola výkazů účetní závěrky

Analýza finanční situace a postaveni na trhu

Smluvní audit

Audit účetní závěrky sestavený dle mezinárod. účetních standardů (IFRS, US GAAP, atd.)

Prověrka účetní závěrky

Audit vybraných oblastí účetnictví

Audit pro zvláštní účely

Vybrané účty, části nebo položky účetní závěrky

Agregované účetní závěrky

Audit účetních odhadů

Due Diligence

Audit interní

Služby interního auditu a audit procesů

Identifikace a minimalizace rizik vztahujících se k organizaci

Ověření nastavení vnitřního kontrolního systému

Provedení testu kontrol, kontrola prvotních dokladů a vnitřních účetních směrnic

Prověrka vybraných oblastí účetnictví

Ověření skutečností v souladu s mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky

Poradenství při podnikových přeměnách

Audit zahajovacích rozvah

Poradenství při sestavení výroční zprávy

Síla auditu Vám pomůže nejen ověřit interní záležitosti, ale také přispívá k budování důvěry veřejnosti.