rodinné firmy

kontakt

Řád a pravidla jsou stejně důležitá jak na lodi, tak ve firmě

I když mají rodinné firmy mnoho společného, je každá rodinná firma i každá rodina odlišná a má svá specifika. Jednotliví členové rodinné posádky by měli mít svou úlohu. Pomáháme středním a velkým rodinným firmám napříč generacemi již přes 29 let.

Naše služby
}

Dáváme řád rodinným firmám

Umíme se podívat na Vaši firmu zvenčí a nabídnout jiný úhel pohledu

Pomůžeme Vám vyhodnotit stávající stav Vaší rodinné firmy, najdeme případné slabé stránky a navrhneme nejlepší možné scénáře pro předání další generaci a zachování podnikání

Sepíšeme rodinnou ústavu, ukotvíme veškerá firemní pravidla a navrhneme dědický plán

Umíme být nezávislým členem Vaší rodinné rady

​Zakládání a správa svěřenských fondů, včetně právního a daňového poradenství

Poradenství při sepsání závětí, předmanželských a jiných smluv v rámci rodiny

Daňové poradenství při všech transakcích rodinných firem či u členů rodiny

PŘEČTĚTE SI
Proč mít rodinnou ústavu?

Plán předání podnikání další generaci může prospět rodinným vztahům i podnikání nejen v budoucnosti, ale již nyní.