nominee – lidské zdroje

složitosti v lidských zdrojích přeměňujeme na konkurenční výhodu

Klíčové ukazatele, které společnosti potřebují pro dosažení úspěchu, závisí vždy na lidech. Vzdělávání a rozvoj lidí, správné nastavení procesů a řízení, kultura společnosti či audit práce jsou právě těmi klíčovými elementy, se kterými Vám naše firma dokáže pomoci. 

Naše služby

Poradenství v oblasti lidských zdrojů

Praktická řešení zaměřená na zvyšování produktivity, na pracovní spokojenost a s tím související loajalitu zaměstnanců

Personální audity, outplacement zaměstnanců

Výběr nových zaměstnanců a pomoc s jejich adaptací

Hodnotící rozhovory a rozvoj zaměstnanců

Talent management, motivace a odměňování

Stres management, psychologické poradenství

Leadership, engagement zaměstnanců a firemní kultura

Nominee služby

Komfortní a efektivní administrativní zázemí pro podnikání v České republice

Zajištění adresy pro české i zahraniční subjekty

Zajištění adresy pro dlouhodobý pobyt podnikatele

Zajištění osoby jednatele či vedoucího organizační složky, člena představenstva nebo člena dozorčí rady

Správa datových schránek prostřednictvím nominee osoby ve statutárním orgánu společnosti, nebo v ostatních případech prostřednictvím tzv. pověřené osoby

Vytváříme základ pro lepší, spolehlivější
a rychlejší spolupráci.