SEMINÁŘ SVĚŘENSKÉ FONDY

 

Přemýšleli jste již nad tím, komu a jak předáte jednou svůj majetek a zároveň chcete mít jistotu, že bude zachován i v budoucnosti ?
Dovolte nám, abychom Vás pozvali na

SEMINÁŘ SVĚŘENSKÉ FONDY – ŘEŠENÍ VAŠEHO MAJETKU

Místo a čas konání:

Místo: restaurace U Matěje, U Matěje 1, Praha 6, salonek 1. patro

Datum: 6.října 2021 ( středa )
Čas: 14.00 – 17.00 hodin

Program a přednášející:
14.00 – 14.10 hod. úvodní slovo Mgr. Martin Novotný, řídící partner NSG MORISON
14.10 – 15.30 hod. Mgr. Jan Mlčák, partner a advokát NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.
15.30 – 16.30 hod. Ing. Marek Maule, partner a daňový poradce NSG MORISON
16.30 – 17.00 hod. diskuse, otázky

Pro koho je seminář určen?
Seminář je určen pro všechny, kteří chtějí, aby byl jejich majetek zachován i do budoucna, pro další generace.

Svěřenské fondy lze využít jako účinný nástroj k ochraně a dlouhodobé správě firemního, ale i rodinného majetku, a proto je důležité ho správně po všech stránkách, tedy daňové, účtové a právní, trpělivě a starostlivě naplánovat.

O čem bude řeč?

  • Stručná historie, obecná právní úprava svěřenských fondů v ČR
  • Proč zvolit správu majetku ve svěřenském fondu?
  • Účel svěřenského fondu a využití svěřenského fondu v praxi
  • Založení svěřenského fondu, statut svěřenského fondu, osoby zúčastněné na zakládání svěřenského fondu
  • Fungování svěřenského fondu, práva a povinnosti správce svěřenského fondu
  • Výhody svěřenských fondů
  • Rizika svěřenských fondů, útoky na svěřenské fondy
  • Daňové a účetní aspekty související se založením a fungováním svěřenského fondu ( registrace k dani, odpisy, majetek, DPH atd.)
  • Výnosy svěřenského fondu, plnění ve prospěch beneficientů z pohledů účetnictví a daní


Budeme velice rádi, pokud si najdete čas na tento seminář. Svojí účast/neúčast prosím potvrďte na email
radka.pracharova@nsgmorison.cz  
Akce není určena pro poradce či pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. NSG MORISON si vyhrazuje právo určit seznam účastníků