Informace pro spotřebitele

V případě sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb mezi advokátem a klientem, jakožto spotřebitelem, má klient právo obrátit se na orgán pro mimosoudní řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora. Na stránkách České advokátní komory (www.cak.cz) jsou uvedeny další podrobnosti o mimosoudním řešení sporů mezi advokátem a klientem.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat nsgmorison@nsgmorison.cz