V návaznosti na nedávné rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1889/19 ze dne 21. 5. 2021 došlo ke zmírnění pohledu soudů na možnost odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky. Doposud mohl zaměstnavatel od konkurenční doložky odstoupit výjimečně, přičemž Ústavní soud tento přístup označil za iracionální a porušující práva zaměstnavatele.  Došlo tím tak ke značné liberalizaci pohledu soudů na tento institut, kdy je nutné přihlížet k okolnostem případu a nelze paušálně zaměstnavateli odstoupení zakázat. Jedná se o tyto posuzované okolnosti:

  • doba, kdy k odstoupení došlo
  • odstoupil-li zaměstnavatel od konkurenční doložky těsně před skončením pracovního poměru, pak zvážit důvod, proč tak nemohl učinit dřív
  • odstoupil-li zaměstnavatel od konkurenční doložky bez uvedení důvodu, důvod, proč vázanost stran konkurenční doložkou považoval za nežádoucí, nepřiměřenou, neudržitelnou nebo nespravedlivou
  • skutečnosti nasvědčující tomu, že zaměstnanec si své budoucí zaměstnání nebo jiné kariérní uplatnění vybral právě s ohledem na svou vázanost konkurenční doložkou
  • skutečnosti nasvědčující tomu, že zaměstnavatel jednal svévolně nebo zneužil svého práva odstoupit od konkurenční doložky
Zaměstnavatel by měl být své důvody schopen, zejména v případném soudním řízení, přesvědčivě objasnit, aby odstoupení bylo po právu a v souladu s uvedenou judikaturou.
I nadále Vás budeme informovat v našem newsletteru o nejdůležitějších změnách. 
Neváhejte nás kontaktovat pro jakoukoliv právní asistenci.

Mgr. Jan Mlčák, partner NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.

jan.mlcak@nsgmorison.cz

tel: + 420 224 800 930 mob: + 420 734 510 243