Novelizace zákona přináší výraznou změnu v pojetí tzv. cookies, tedy krátkých textových souborů vytvářených webovým serverem, které umožňují odlišit jednotlivé návštěvníky webových stránek a uložit si o nich konkrétní údaje. Ve stávající úpravě platí tzv. režim opt-in, kdy je cookies možné ukládat i bez souhlasu uživatele, do doby vyslovení nesouhlasu.

Novelizace, účinná od 1. 1. 2022, vycházející ze směrnice EU však tento režim ukládání mění na opačný, a to opt-out. To v praxi znamená, že cookies je možno ve valné většině případů ukládat až po udělení souhlasu uživatelem. Takový souhlas musí být provozovatel internetové stránky schopen kdykoliv prokázat. Je tedy nutno webové stránky přizpůsobit nové právní úpravě, zejména s ohledem na tzv. cookies walls, které budou od 1. 1. 2022 protiprávní.

I nadále Vás budeme informovat v našem newsletteru o nejdůležitějších změnách. 
Neváhejte nás kontaktovat pro jakoukoliv právní asistenci.
Mgr. Jan Mlčák, partner NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.
jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel: + 420 224 800 930 mob: + 420 734 510 243