V současnosti jsou opět aktivní oba režimy programu Antivirus, tj. A i B.

Antivirus A

Tento program se vztahuje na ty případy, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. Výše příspěvku je stanovena jako 80 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy), maximálně však 39 tis. Kč na zaměstnance za měsíc. Tato podpora byla prodloužena až do konce února 2022.

Antivirus B

Tento program byl znovu obnoven pro období od 01.11.2021 do 28.02.2022 a má pomoci firmám, které se v důsledku pandemie ocitli v režimu překážek v práci na straně zaměstnavatele. Výše příspěvku je pak 60 % vyplacené náhrady mzdy, vč. pojistného, maximálně však 29 tis. Kč měsíčně za zaměstnance.

Pro více informací, či jiné daňové záležitosti, nás neváhejte kontaktovat.

MAREK MAULE
partner NSG MORISON
marek.maule@nsgmorison.cz
tel: +420 2234 800 930 mob:+420 737 431 802

VÍCE NOVINEK