pozvánka na další cyklus pracovně-právní snídaně

TÉMA

Praktické pracovně-právní otázky z pohledu zaměstnavatele

Novinky a aktuální judikatura v pracovním právu
Home office
Dovolená a pracovní volno

9. června 2022  I  9:00-10:30 hodin

prostory NSG MORISON, Jakubská 2, Praha 1

Vážení klienti,

rádi bychom Vás pozvali na další pracovně-právní snídani, kde během 1,5 hodiny probereme aktuální témata vztahující se k  praktickým pracovně-právním otázkám z  pohledu zaměstnavatele.

Během snídaně budou prodiskutovány následující okruhy:

  1. Novinky a aktuální judikatura v pracovním právu: judikatura a nově zavedené i plánované legislativní změny týkající se nejen kurzarbeitu, rodičovského volna a předčasných návratů z mateřské
  2. Home office: právní otázky související s prací z domova, a to včetně BOZP, pracovní doby a monitorování zaměstnanců
  3. Dovolená a pracovní volno: jednotlivé aspekty dovolené, placeného i neplaceného volna z pohledu zaměstnavatele, pracovní volno z důvodu překážek na straně zaměstnance a zaměstnavatele

Přednášející: 
Jan Mlčák, partner NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.
Karla Holubová, advokát NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.
Martin Jirsa, advokátní koncipient, NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.

k

Účast na semináři je zdarma. Seminář je spojen se snídaní, proto děkujeme za závaznou přihlášku.

Q

Akce není určena pro poradce, ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. NSG MORISON si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.