Jan Mlčák: V právu bude vždy nutná nejenom odborná rada, ale i lidský přístup

Svět českého práva doznal za posledních 30 let mnoha zásadních změn. Pokud pomineme devadesátá léta, kdy právní předpisy musely reagovat na změnu politického zřízení a také na rozpad Československa, zásadním milníkem v právu byla rekodifikace soukromého práva. Právní předpisy, které byly platné od 60. let, přinesly od roku 2014 řadu změn, nové či staronové terminologie a také nové právní povinnosti.

Může se zdát, že k rekodifikaci soukromého práva mělo dojít daleko dříve, nicméně je nutno brát v potaz, že tak zásadní změna soukromého práva vyžaduje úsilí a čas mnoha právních odborníků, a například na Slovensku se ke srovnatelnému kroku stále ještě neodhodlali a platí tam původní právní předpisy.

Také poskytování právních služeb se za dobu existence advokátní kanceláře NSG MORISON zásadně proměnilo. Již není nutné mít v kanceláři knihovnu plnou sbírek zákonů, ale komfortně si vystačíme s informačními právními systémy, které můžeme mít i neustále při sobě ve svém mobilním telefonu. Už nemusíme nosit každý dokument fyzicky na soud nebo na úřad, ale valná většina komunikace se státní správou již probíhá přes datové schránky. Zavedením systému datových schránek v roce 2009 se stala Česká republika ve srovnání s jinými zeměmi výrazně pokrokovou v problematice digitalizace veřejné správy, což se bohužel následně nepovedlo zcela využít.

Nové komunikační technologie se za posledních 10 let nevyhnuly ani právu. Zejména od covidu jsou například online konference samozřejmostí. Nové trendy, jako je například využívání umělé inteligence, se dnes prokousávají do téměř všech oborů. Pro určité profese může být využití umělé inteligence v budoucnu téměř nutností, nicméně oblast práva má své limity. Často se setkávám s názory zástupců nejenom z řad kolegů advokátů, ale i soudců, exekutorů či notářů, že si při své práci umějí v budoucnu představit využití umělé inteligence. Nelze však spoléhat pouze na umělou inteligenci a předpokládat, že za nás vše sama vyřeší. V právu většinou nejde jen o suchý výklad právního řádu, ale i o osobní kontakt s klientem a osobní přístup k problematice ve všech jejích souvislostech. A právě tohle prozatím žádný robot nenahradí.

Má praxe v NSG MORISON mě každodenně ujišťuje, že osobní přístup a osobní setkávání se s klienty mají místo i v dnešní době.  Nejde totiž jen o odbornou radu, ale často i o radu lidskou. Především jde o oporu, kterou by měl advokát klientovi poskytnout. Právě vzájemná důvěra a dlouhodobá spolupráce s klienty je to, o co se v NSG MORISON snažíme a děkujeme vám, našim klientů, za to, že se nám to již třicet let společně daří.

JAN MLČÁK, partner NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.