Znalecká kancelář je dlouhodobě pevným pilířem NSG MORISON
a partnerem našich klientů

Znalecká činnost je již více než dvě dekády neodmyslitelnou součástí expertních služeb skupiny NSG MORISON. Z pozice partnera znalecké kanceláře mě velmi těší, že za toto období se nám podařilo vybudovat renomovanou znaleckou kancelář a dlouhodobě si udržet respekt našich partnerů a klientů, ať už z řad velkých korporací či rodinných firem, tak u státních a veřejných institucí.

Přizpůsobení se novým trendům nám dává možnost pracovat s velkou škálou klientů.

Rozšiřování týmů i oborů

Během uplynulých let jsme rozšiřovali expertní tým i znalecké oprávnění v oboru ekonomika pokrývající ceny a odhady hlavních majetkových skupin (podniky, podíly, nemovitosti, technologie/movité věci, nehmotný majetek, kvantifikace ušlého zisku a jiné) a zpracovali stovky posudků a expertiz. Současně jako znalec vnímám neustálý vývoj a proměnu ekonomického prostředí. S měnící se globální ekonomikou vznikají nové projekty a byznysy, které pro nás představují nové výzvy.

Jestliže jsme v minulosti řešili ocenění firem z tradičních průmyslových oblastí (petrochemická skupina UNIPETROL, a.s., plynárenství skupiny RWE, pivovarnické společnosti skupiny HEINEKEN, hutnictví TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, vodárenství VEOLIA aj.), stále více se přizpůsobujeme i novým trendům a v našem portfoliu se objevují technologické firmy (FTMO, CLEEVIO, INVENTI, MITON, FLOWBOX…). Zákonitě se tím zvyšují nároky na odbornost znalců. Proto velmi vítám, že v našich řadách jsou i mladší kolegové, kteří mají blízko k těmto inovativním firmám a startupům.

Během své činnosti jsme rovněž navázali spolupráci s partnery v oblasti nemovitostního trhu, který obecně přitahuje velkou pozornost, ať už z řad investorů, architektů/projektantů či významných developerských skupin (CRESTYL, SEKYRA GROUP, YIT, UBM Development, FINEP…).

Informace jako největší opora

To, co je v naší činnosti nejdůležitější a o co se můžeme opřít, jsou pak informace o společnostech a schopnost porozumět jejich finančním číslům v kontextu s vývojem trhu a strategickým směřováním. To nám umožňuje poskytnout relevantní pohled na hodnotu oceňovaných společností a majetku a zároveň být schopni obhájit si své závěry. Tyto zkušenosti využíváme i při komplexních znaleckých posudcích, jako jsou squeeze-outy (vytěsnění minoritních akcionářů) či v rámci ekonomické podpory při soudních sporech.

Přestože znalecká kancelář je zaměřena primárně na výkon znalecké činnosti a zpracování znaleckých posudků, jsem nesmírně hrdý na to, že naši specialisté mají větší přesah a zapojují se i do ostatních ekonomických projektů využívajících náš analytický pohled (due diligence, finanční analýzy, ekonomická stanoviska a hodnotící zprávy). Mé poděkování patří i našim partnerům z advokátních kanceláří a poradenských skupin, se kterými se pravidelně zapojujeme do náročných transakčních projektů.

Díky naší znalecké práci jsme poznali řadu úspěšných lidí, kteří vybudovali své firmy a díky svému úsilí, inovacím a zkušenostem dokázali prorazit u nás v Česku i v zahraničí. Vážíme si těchto lidí a věříme, že jsou inspirací pro začínající či stávající podnikatele.

Jsem velmi rád, že do naší 30leté historie skupiny NSG MORISON se výrazně zapsala i znalecká kancelář, a především její klienti, partneři a kolegové, kterým náleží velké poděkování. Jedeme dál!

Richard Etrych, partner
NSG Morison znalecká kancelář s.r.o.