Nové dotační programy COVID -19

Nové podpory pro podnikatele v souvislosti s pandemií COVID -19   Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo nové dotační programy, které by měly zmírnit nepříznivou situaci podnikatelů v souvislosti s opatřeními v boji proti pandemii COVID 19. Níže zasíláme souhrnné informace k programům : COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady. 1. Program COVID 2021 Základní informace žádosti[…]

Hrozba zrušení neaktivních obchodních společností

Hrozba zrušení neaktivních obchodních společností rozhodnutím soudu Novelou účinnou od 1. 1. 2021 došlo ke změně zákona o obchodních korporacích a zákona o veřejných rejstřících, podle které soud nově může zrušit bez likvidace ty obchodní korporace, které buď nevyvíjejí žádnou ekonomickou činnost nebo které opakovaně (nejméně 2 účetní období za sebou) nesplní zákonnou povinnost podat[…]

Publikováno v NEWS

Povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu

Povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyššího soudu Novelou účinnou od 1. 1. 2021 došlo ke změně občanského zákoníku, podle které vzniká právnickým osobám nově povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu, a to včetně příloh a po celou dobu existence právnické osoby. Rovněž je nově v zákoně zakotvena povinnost právnické osoby uchovávat všechny dokumenty související s rozhodováním[…]

Publikováno v NEWS

Covid-19 a práce z domova

COVID -19 A PRÁCE Z DOMOVA Může zaměstnavatel nařídit práci z domova? Pokud si tuto možnost zaměstnavatel a zaměstnanec výslovně neujednali v pracovní smlouvě, zaměstnavatel nemůže tzv. homeoffice jednostranně nařídit. Homeoffice tak bude možný jen po dohodě zaměstnavatele se zaměstnancem. Chce-li mít zaměstnavatel do budoucna možnost zaměstnanci výkon práce z domova nařídit, musí si tuto možnost[…]

Publikováno v NEWS

Novela ZOK

Novela Zákona o obchodních korporacích a družstvech („ZOK”) nabyla účinnosti 1. ledna 2021 Cílem novely je zejména odstranění legislativních nepřesností a snížení administrativní zátěže podnikatelů. Obchodní korporace i družstva mají přesně rok na úpravu svých zakládacích dokumentů tak, aby nové úpravě odpovídaly. Novela ZOK přináší i některé důležité změny ve fungování společností. Novela se dotkne všech[…]

Publikováno v NEWS

Grant na registraci ochranné známky EU

Nyní nastal nejvhodnější čas na registraci evropské ochranné známky Evropská komise se prostřednictvím Úřadu pro duševní vlastnictví (EUIPO) rozhodla v roce 2021 spustit grantový program pro malé a střední podniky a rozdělit mezi ně částku v celkové výši 20 milionů EUR. Z této částky si každý malý nebo střední podnik může nárokovat částku maximálně ve výši 1 500 EUR,[…]

Publikováno v NEWS

Změny v zákoníku práce

Nejdůležitější změny v ZÁKONÍKU PRÁCE od 1. ledna 2021 Nový způsob výpočtu dovolené Asi největší změnou v zákoníku práce je nový způsob výpočtu dovolené, kdy se dovolená určovaná podle počtu odpracovaných dnů nahrazuje dovolenou vypočtenou podle počtu odpracovaných hodin. Pokud pracovní poměr trval po celý kalendářní rok, tj. po dobu 52 týdnů, délka dovolené se spočítá[…]

Publikováno v NEWS

Junior finanční analytik se specializací oceňování podniků

Junior finanční analytik se specializací oceňování podniku – Praha  stále otevřená pozice KOHO HLEDÁME ? Jste-li absolvent/ka VŠ ekonomického směru se zaměřením na oceňování podniků nebo student/ka 5. ročníku magisterského studia, se zájmem o oblast finančních analýz a oceňování podniků a zkušenostmi získanými v průběhu studia nebo při předchozí praxi Pracujete s vysokou úrovní samostatnosti[…]

Rolovat nahoru