Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví

Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele. Nově začleněný § 324a ukládá dodavatelům (stavebním podnikatelům podle §14d stavebního zákona) povinnost ručit za mzdové nároky zaměstnanců svých subdodavatelů.

Pokud subdodavatel nevyplatí mzdy zaměstnanců, dodavatel je nyní povinen je vyplatit na základě písemné výzvy zaměstnance, a to v rozsahu, v němž se podíleli na smluvním plnění pro dodavatele až do výše minimální mzdy. Za poddodavatele se považuje též agentura práce, která k dodavateli jako uživateli dočasně přidělila své zaměstnance.

Zaměstnanci subdodavatele musí uplatnit písemnou výzvu do 3 měsíců od uplynutí splatnosti nevyplacené mzdy. Dodavatel poté musí splnit svůj ručitelský závazek do deseti dnů, jinak mu hrozí pokuta do výše až 2 milióny korun.

Novela také zavádí možnost, jak se zprostit ručení. Dodavatel se ručení vyhne, pokud subdodavatel při zahájení realizace smluvního plnění poskytne potvrzení, že nemá nedoplatky na pojistném a nebyly mu v posledním roce uděleny pokuty za porušení pracovněprávních předpisů.

Tato konstrukce se však pojí se značnými aplikačními problémy, protože okamžik „zahájení realizace smluvního plnění“ se zpravidla bude rozcházet s okamžikem uzavírání smlouvy mezi dodavatelem a jeho subdodavatelem. Subdodavatelská smlouva se tak bude uzavírat bez jistoty, že subdodavatel bude schopen předložit dokumenty, které vyloučí ručení dodavatele.

Navíc dodavatelé ručí za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatelů vzniklé od 01.01.2024. Může tak nastat situace, kdy bude uplatněno ručení dodavatele v rámci smluvního vztahu, s jehož plněním bylo započato v roce 2023.

O možnosti domáhat se náhrady mzdy po ručiteli je zaměstnavatel povinen své zaměstnance informovat, a to před zahájením práce na smluvním plnění.

V případě využívání subdodavatelů na stavební práce tedy doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost výběru subdodavatele a zakomponovat příslušnou povinnost předložení potvrzení do smluvní dokumentace.

 

Mgr. Ing. JAN MLČÁK
partner
NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.
jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

 

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.