Do daňových informačních schránek (DIS +) budou nově zplnomocněny jen fyzické osoby

Již skoro rok běží online portál MOJE DANĚ, který má za cíl zjednodušit a zefektivnit propojení a komunikaci mezi daňovým poplatníkem a finančním úřadem. Pro firmy je jednou z nejdůležitějších věcí daňová informační schránka (DIS). Ta stávající bude k dispozici pouze do 28. 2. 2022.

 

Od 1.3. 2022 se budou moci firmy přihlásit pouze do nové formy daňové informační schránky DIS+. Z dlouhodobého hlediska Vám DIS+ přinese mnoho výhod. Nejenom,že získáte okamžitě online informace o svých daních povinnostech, možnost sledování zůstatků na osobních daňových účtech společnosti, možnost disponovat prostřednictvím žádosti o vrácení přeplatku,atd., ale také díky DIS+ můžete podávat daňová přiznání, kontrolovat proces zpracování jednotlivých podání nebo kontrolovat lhůty,což může předcházet vzniku pokut.

V nové aktivaci DIS+ je však potřeba pečlivého nastavení pravidel zpřístupnění do systému.

Doposud stačila ke zřízení staré daňové informační schránky DIS plná moc statutárním orgánem a daňový poradce mohl DIS u správce daně zřídit a obsluhovat portál jménem právnické osoby. Díky tomu veškeré potřebné daňové úkony byly sdíleny v rámci „inhouse“ poradenské společnosti, která se o klienta starala a efektivně vyřizovala veškeré záležitosti pro klienta, a to pouze s jedním pravomocným přístupem.

Do systému DIS+, se ale lze přihlásit jen jako fyzická osoba, nikoli již jako právnická osoba.  Statutární orgán musí tedy nově jmenovitě stanovit příslušné fyzické osoby k přesně definovaným pravomocím. Poradce se do zplnomocněného portálu přihlašuje pod svou fyzickou identitou, kde nalezne zvolené pravomoci od klienta. Tím, že se jedná o přihlášení fyzické osoby, kde lze shlédnout i osobní údaje přihlášeného, jako je daňové přiznání, atd., bude tento systém pouze k nahlížení, nikoliv k dalšímu sdílení. To však může komplikovat samotný poradenský proces.

Apelujeme proto na statutární orgány, aby si při aktivaci DIS+ provedly audit svých přístupových plných mocí a jasně nastavily pravidla komu a co zpřístupní.  Toto přesné nastavení pravomocí ulehčí proces komunikace mezi poradcem a finanční správou a potažmo i s Vámi -statutárním orgánem.

Naše pomoc
Pomůžeme Vám získat přístupové údaje do DIS+, aktivujeme systém, zkontrolujeme aktuální údaje a pomůžeme s nastavením pověření tak, aby veškeré procesy v novém DIS+ systému hladce fungovaly.

 

Marek Maule
Partner NSG MORISON
T  +420 224 800 930
E  marek.maule@nsgmorison.cz
M +420 737 431 802

Změna v přístupu k moderaci smluvní pokuty soudy

PRÁVO Změna v přístupu k moderaci smluvní pokuty soudy Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn.: 31 Cdo 2273/2022 ze dne 11.1.2023 zásadně odklonil od dosavadní rozhodovací praxe ohledně moderace smluvní pokuty soudy. Dosavadní praxe věřitelům poskytovala poměrně...

Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů

PRÁVO Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) upravuje podmínky, které musí být splněny členem voleného orgánu obchodní korporace, pokud hodlá s touto...

Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů

PRÁVO Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) upravuje podmínky, které musí být splněny členem voleného orgánu obchodní korporace, pokud hodlá s touto...

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku V lednu 2023 nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Novela s sebou přinesla mnoho podstatných změn pro spotřebitelské právo, které by měly přispět k lepší...

Doplňující změny platné od 2023

 DOPLŇUJÍCÍ ZMĚNY  PLATNÉ OD 1.1.2023  Níže uvádíme přehled dalších změn, které jsou účinné od roku 2023. O nejzásadnějších daňových novinkách, platných od ledna 2023 jsme Vás již informovali v minulém newsletteru. ( odkaz zde ).   Minimální mzda Od roku 2023 je...

PF 2023

Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2022.Přejeme Vám krásné vánoční svátky v kruhu rodiny a přátel.Mějte bezstarostnou jízdu rokem 2023, ať nové cíle a předsevzetí předčí Vaše očekávání. Tým NSG MORISON

VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOU

VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOUSoudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku ve spojených věcech C-37/20 uvedl, že ustanovení směrnice proti praní peněz, podle něhož musí členské státy EU zajistit, aby informace o...

RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE

RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 59/2022, ze dne 30. 6. 2022, vyjádřil k problematice vzniku ručení člena voleného orgánu při porušení péče řádného hospodáře. Institut péče řádného...

Daňový balíček 2023

DAŇOVÝ BALÍČEK 2023   Jak jste již nejspíše v denním tisku zaznamenali, poslanecká sněmovna dne 4. listopadu 2022 schválila připravovaný daňový balíček 2023, jehož součástí je mj. navýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a úprava stávajících pravidel pro...

Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh novely...