Do daňových informačních schránek (DIS +) budou nově zplnomocněny jen fyzické osoby

Již skoro rok běží online portál MOJE DANĚ, který má za cíl zjednodušit a zefektivnit propojení a komunikaci mezi daňovým poplatníkem a finančním úřadem. Pro firmy je jednou z nejdůležitějších věcí daňová informační schránka (DIS). Ta stávající bude k dispozici pouze do 28. 2. 2022.

 

Od 1.3. 2022 se budou moci firmy přihlásit pouze do nové formy daňové informační schránky DIS+. Z dlouhodobého hlediska Vám DIS+ přinese mnoho výhod. Nejenom,že získáte okamžitě online informace o svých daních povinnostech, možnost sledování zůstatků na osobních daňových účtech společnosti, možnost disponovat prostřednictvím žádosti o vrácení přeplatku,atd., ale také díky DIS+ můžete podávat daňová přiznání, kontrolovat proces zpracování jednotlivých podání nebo kontrolovat lhůty,což může předcházet vzniku pokut.

V nové aktivaci DIS+ je však potřeba pečlivého nastavení pravidel zpřístupnění do systému.

Doposud stačila ke zřízení staré daňové informační schránky DIS plná moc statutárním orgánem a daňový poradce mohl DIS u správce daně zřídit a obsluhovat portál jménem právnické osoby. Díky tomu veškeré potřebné daňové úkony byly sdíleny v rámci „inhouse“ poradenské společnosti, která se o klienta starala a efektivně vyřizovala veškeré záležitosti pro klienta, a to pouze s jedním pravomocným přístupem.

Do systému DIS+, se ale lze přihlásit jen jako fyzická osoba, nikoli již jako právnická osoba.  Statutární orgán musí tedy nově jmenovitě stanovit příslušné fyzické osoby k přesně definovaným pravomocím. Poradce se do zplnomocněného portálu přihlašuje pod svou fyzickou identitou, kde nalezne zvolené pravomoci od klienta. Tím, že se jedná o přihlášení fyzické osoby, kde lze shlédnout i osobní údaje přihlášeného, jako je daňové přiznání, atd., bude tento systém pouze k nahlížení, nikoliv k dalšímu sdílení. To však může komplikovat samotný poradenský proces.

Apelujeme proto na statutární orgány, aby si při aktivaci DIS+ provedly audit svých přístupových plných mocí a jasně nastavily pravidla komu a co zpřístupní.  Toto přesné nastavení pravomocí ulehčí proces komunikace mezi poradcem a finanční správou a potažmo i s Vámi -statutárním orgánem.

Naše pomoc
Pomůžeme Vám získat přístupové údaje do DIS+, aktivujeme systém, zkontrolujeme aktuální údaje a pomůžeme s nastavením pověření tak, aby veškeré procesy v novém DIS+ systému hladce fungovaly.

 

Marek Maule
Partner NSG MORISON
T  +420 224 800 930
E  marek.maule@nsgmorison.cz
M +420 737 431 802

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele. Nově začleněný § 324a ukládá dodavatelům (stavebním podnikatelům podle §14d stavebního zákona)...

Ocenění českých lídrů 2023

Ocenění českých lídrů 2023 Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. NSG MORISON je od samého začátku projektu partnerem a auditorem firem, které se do této soutěže...

Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...

Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...

Konsolidační daňový balíček 2024

Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...

Nové úpravy novely zákoníku práce

Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....

Valorizace vnosů do společného jmění manželů

Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...

Whistleblowing v ČR

WHISTLEBLOWING V ČR INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM - WHISTLEBLOWING Nová oznamovací povinnost pro zaměstnavatele Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) míří po schválení Senátem k prezidentovi. Návrh zajišťuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady...