Do daňových informačních schránek (DIS +) budou nově zplnomocněny jen fyzické osoby

Již skoro rok běží online portál MOJE DANĚ, který má za cíl zjednodušit a zefektivnit propojení a komunikaci mezi daňovým poplatníkem a finančním úřadem. Pro firmy je jednou z nejdůležitějších věcí daňová informační schránka (DIS). Ta stávající bude k dispozici pouze do 28. 2. 2022.

 

Od 1.3. 2022 se budou moci firmy přihlásit pouze do nové formy daňové informační schránky DIS+. Z dlouhodobého hlediska Vám DIS+ přinese mnoho výhod. Nejenom,že získáte okamžitě online informace o svých daních povinnostech, možnost sledování zůstatků na osobních daňových účtech společnosti, možnost disponovat prostřednictvím žádosti o vrácení přeplatku,atd., ale také díky DIS+ můžete podávat daňová přiznání, kontrolovat proces zpracování jednotlivých podání nebo kontrolovat lhůty,což může předcházet vzniku pokut.

V nové aktivaci DIS+ je však potřeba pečlivého nastavení pravidel zpřístupnění do systému.

Doposud stačila ke zřízení staré daňové informační schránky DIS plná moc statutárním orgánem a daňový poradce mohl DIS u správce daně zřídit a obsluhovat portál jménem právnické osoby. Díky tomu veškeré potřebné daňové úkony byly sdíleny v rámci „inhouse“ poradenské společnosti, která se o klienta starala a efektivně vyřizovala veškeré záležitosti pro klienta, a to pouze s jedním pravomocným přístupem.

Do systému DIS+, se ale lze přihlásit jen jako fyzická osoba, nikoli již jako právnická osoba.  Statutární orgán musí tedy nově jmenovitě stanovit příslušné fyzické osoby k přesně definovaným pravomocím. Poradce se do zplnomocněného portálu přihlašuje pod svou fyzickou identitou, kde nalezne zvolené pravomoci od klienta. Tím, že se jedná o přihlášení fyzické osoby, kde lze shlédnout i osobní údaje přihlášeného, jako je daňové přiznání, atd., bude tento systém pouze k nahlížení, nikoliv k dalšímu sdílení. To však může komplikovat samotný poradenský proces.

Apelujeme proto na statutární orgány, aby si při aktivaci DIS+ provedly audit svých přístupových plných mocí a jasně nastavily pravidla komu a co zpřístupní.  Toto přesné nastavení pravomocí ulehčí proces komunikace mezi poradcem a finanční správou a potažmo i s Vámi -statutárním orgánem.

Naše pomoc
Pomůžeme Vám získat přístupové údaje do DIS+, aktivujeme systém, zkontrolujeme aktuální údaje a pomůžeme s nastavením pověření tak, aby veškeré procesy v novém DIS+ systému hladce fungovaly.

 

Marek Maule
Partner NSG MORISON
T  +420 224 800 930
E  marek.maule@nsgmorison.cz
M +420 737 431 802

Doplňující změny platné od 2023

 DOPLŇUJÍCÍ ZMĚNY  PLATNÉ OD 1.1.2023  Níže uvádíme přehled dalších změn, které jsou účinné od roku 2023. O nejzásadnějších daňových novinkách, platných od ledna 2023 jsme Vás již informovali v minulém newsletteru. ( odkaz zde ).   Minimální mzda Od roku 2023 je...

PF 2023

Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2022.Přejeme Vám krásné vánoční svátky v kruhu rodiny a přátel.Mějte bezstarostnou jízdu rokem 2023, ať nové cíle a předsevzetí předčí Vaše očekávání. Tým NSG MORISON

VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOU

VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOUSoudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku ve spojených věcech C-37/20 uvedl, že ustanovení směrnice proti praní peněz, podle něhož musí členské státy EU zajistit, aby informace o...

RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE

RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 59/2022, ze dne 30. 6. 2022, vyjádřil k problematice vzniku ručení člena voleného orgánu při porušení péče řádného hospodáře. Institut péče řádného...

Daňový balíček 2023

DAŇOVÝ BALÍČEK 2023   Jak jste již nejspíše v denním tisku zaznamenali, poslanecká sněmovna dne 4. listopadu 2022 schválila připravovaný daňový balíček 2023, jehož součástí je mj. navýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a úprava stávajících pravidel pro...

Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh novely...

Novela zákoníku práce

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE   Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo dlouho očekávaný návrh novely zákoníku práce, která v sobě promítne jednak transpozici dvou směrnic EU (o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o...

„SLUŽEBNÍ VOZIDLA“ MOHOU BÝT PRO SPRÁVCE DANĚ SNADNÝ CÍL

„SLUŽEBNÍ VOZIDLA“ MOHOU BÝT PRO SPRÁVCE DANĚ SNADNÝ CÍL   „Služební vozidla“ mohou být pro správce daně snadný cíl   V nedávné době dal Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku za pravdu správci daně, který za důkazní prostředek při správě daní využil...

Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo trpí nemocí z povolání, náleží náhrada ve výši rozdílu mezi průměrným příjmem před úrazem či nemocí a příjmem po...

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů Prezident republiky Miloš Zeman podepsal zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. O připravované novele jsme Vás informovali v červencovém vydání našeho newsletteru,...