Do daňových informačních schránek (DIS +) budou nově zplnomocněny jen fyzické osoby

Již skoro rok běží online portál MOJE DANĚ, který má za cíl zjednodušit a zefektivnit propojení a komunikaci mezi daňovým poplatníkem a finančním úřadem. Pro firmy je jednou z nejdůležitějších věcí daňová informační schránka (DIS). Ta stávající bude k dispozici pouze do 28. 2. 2022.

 

Od 1.3. 2022 se budou moci firmy přihlásit pouze do nové formy daňové informační schránky DIS+. Z dlouhodobého hlediska Vám DIS+ přinese mnoho výhod. Nejenom,že získáte okamžitě online informace o svých daních povinnostech, možnost sledování zůstatků na osobních daňových účtech společnosti, možnost disponovat prostřednictvím žádosti o vrácení přeplatku,atd., ale také díky DIS+ můžete podávat daňová přiznání, kontrolovat proces zpracování jednotlivých podání nebo kontrolovat lhůty,což může předcházet vzniku pokut.

V nové aktivaci DIS+ je však potřeba pečlivého nastavení pravidel zpřístupnění do systému.

Doposud stačila ke zřízení staré daňové informační schránky DIS plná moc statutárním orgánem a daňový poradce mohl DIS u správce daně zřídit a obsluhovat portál jménem právnické osoby. Díky tomu veškeré potřebné daňové úkony byly sdíleny v rámci „inhouse“ poradenské společnosti, která se o klienta starala a efektivně vyřizovala veškeré záležitosti pro klienta, a to pouze s jedním pravomocným přístupem.

Do systému DIS+, se ale lze přihlásit jen jako fyzická osoba, nikoli již jako právnická osoba.  Statutární orgán musí tedy nově jmenovitě stanovit příslušné fyzické osoby k přesně definovaným pravomocím. Poradce se do zplnomocněného portálu přihlašuje pod svou fyzickou identitou, kde nalezne zvolené pravomoci od klienta. Tím, že se jedná o přihlášení fyzické osoby, kde lze shlédnout i osobní údaje přihlášeného, jako je daňové přiznání, atd., bude tento systém pouze k nahlížení, nikoliv k dalšímu sdílení. To však může komplikovat samotný poradenský proces.

Apelujeme proto na statutární orgány, aby si při aktivaci DIS+ provedly audit svých přístupových plných mocí a jasně nastavily pravidla komu a co zpřístupní.  Toto přesné nastavení pravomocí ulehčí proces komunikace mezi poradcem a finanční správou a potažmo i s Vámi -statutárním orgánem.

Naše pomoc
Pomůžeme Vám získat přístupové údaje do DIS+, aktivujeme systém, zkontrolujeme aktuální údaje a pomůžeme s nastavením pověření tak, aby veškeré procesy v novém DIS+ systému hladce fungovaly.

 

Marek Maule
Partner NSG MORISON
T  +420 224 800 930
E  marek.maule@nsgmorison.cz
M +420 737 431 802

Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...

Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...

Konsolidační daňový balíček 2024

Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...

Nové úpravy novely zákoníku práce

Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....

Valorizace vnosů do společného jmění manželů

Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...

Whistleblowing v ČR

WHISTLEBLOWING V ČR INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM - WHISTLEBLOWING Nová oznamovací povinnost pro zaměstnavatele Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) míří po schválení Senátem k prezidentovi. Návrh zajišťuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady...

GDPR po 5 letech

5 let s GDPR Monitorování dodržování GDPR nabere na síle Je to již 5 let, kdy Nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod názvem GDPR, nabylo účinnosti. V roce 2023 by mělo dojít ze strany Evropského sboru pro ochranu osobních údajů i českého Úřadu pro ochranu...

Posun v novelizaci zákoníku práce

PRÁVO Posun v novelizaci zákoníku práce Jak už jsme Vás v říjnovém newsletteru informovali, chystá se novela zákoníku práce. Nyní došlo k dalšímu vývoji u plánované novelizace. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je předkladatelem této novely, předložilo nový,...