Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví

Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele. Nově začleněný § 324a ukládá dodavatelům (stavebním podnikatelům podle §14d stavebního zákona) povinnost ručit za mzdové nároky zaměstnanců svých subdodavatelů.

Pokud subdodavatel nevyplatí mzdy zaměstnanců, dodavatel je nyní povinen je vyplatit na základě písemné výzvy zaměstnance, a to v rozsahu, v němž se podíleli na smluvním plnění pro dodavatele až do výše minimální mzdy. Za poddodavatele se považuje též agentura práce, která k dodavateli jako uživateli dočasně přidělila své zaměstnance.

Zaměstnanci subdodavatele musí uplatnit písemnou výzvu do 3 měsíců od uplynutí splatnosti nevyplacené mzdy. Dodavatel poté musí splnit svůj ručitelský závazek do deseti dnů, jinak mu hrozí pokuta do výše až 2 milióny korun.

Novela také zavádí možnost, jak se zprostit ručení. Dodavatel se ručení vyhne, pokud subdodavatel při zahájení realizace smluvního plnění poskytne potvrzení, že nemá nedoplatky na pojistném a nebyly mu v posledním roce uděleny pokuty za porušení pracovněprávních předpisů.

Tato konstrukce se však pojí se značnými aplikačními problémy, protože okamžik „zahájení realizace smluvního plnění“ se zpravidla bude rozcházet s okamžikem uzavírání smlouvy mezi dodavatelem a jeho subdodavatelem. Subdodavatelská smlouva se tak bude uzavírat bez jistoty, že subdodavatel bude schopen předložit dokumenty, které vyloučí ručení dodavatele.

Navíc dodavatelé ručí za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatelů vzniklé od 01.01.2024. Může tak nastat situace, kdy bude uplatněno ručení dodavatele v rámci smluvního vztahu, s jehož plněním bylo započato v roce 2023.

O možnosti domáhat se náhrady mzdy po ručiteli je zaměstnavatel povinen své zaměstnance informovat, a to před zahájením práce na smluvním plnění.

V případě využívání subdodavatelů na stavební práce tedy doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost výběru subdodavatele a zakomponovat příslušnou povinnost předložení potvrzení do smluvní dokumentace.

 

Mgr. Ing. JAN MLČÁK
partner
NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.
jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

 

Novinky v pracovním právu
Novinky v pracovním právu  Změna definice nelegální práce Od tohoto roku došlo v oblasti kontrol Státního úřadu inspekce práce k několika významným změnám, které byly provedeny v důsledku novelizace zákona o zaměstnanosti  (dále jen „Novela“). Státní úřad...
Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví
Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele. Nově začleněný § 324a ukládá dodavatelům (stavebním podnikatelům podle §14d stavebního zákona)...
Ocenění českých lídrů 2023
Ocenění českých lídrů 2023 Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. NSG MORISON je od samého začátku projektu partnerem a auditorem firem, které se do této soutěže...
Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...
Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...
Konsolidační daňový balíček 2024
Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...
Nové úpravy novely zákoníku práce
Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...
Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření
Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....
Valorizace vnosů do společného jmění manželů
Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...
Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních
Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...