5 let s GDPR

Monitorování dodržování GDPR nabere na síle

Je to již 5 let, kdy Nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod názvem GDPR, nabylo účinnosti.

V roce 2023 by mělo dojít ze strany Evropského sboru pro ochranu osobních údajů i českého Úřadu pro ochranu osobních údajů k zaměření se na pověřence pro ochranu osobních údajů, u kterých bude ověřována jejich znalost vnitřních procesů a činností správců a zpracovatelů dat a jejich nezávislé monitorování dodržování GDPR.

Čím dál častěji jsme svědky finančních postihů těch, kteří porušují předpisy o ochraně osobních údajů, přičemž za porušování povinností uložených GDPR hrozí tučné pokuty. Nejvyšší pokuta byla zatím uložena společnosti Amazon lucemburským úřadem pro ochrnu dat, a to ve výši 18,5 miliardy korun. Důvodem pro sankci byl nesprávný proces pro získávání souhlasu uživatelů se zpracováním jejich údajů a nedostatečné plnění informační povinnosti. Pokuty v řádech milionů korun pro porušení GDPR uložil již i český Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přijetí tohoto nařízení přineslo určitou evoluci právních předpisů na ochranu osobních údajů. Většina institutů upravených GDPR již byla členským právním řádům známá, ale vyskytly se v něm i novinky. Nařízení ovšem směrovalo primárně k dosažení sjednocení právní úpravy této oblasti na unijní úrovni a zpřísnění její regulace. Hlavním cílem byla snaha o umožnění kontroly poskytnutých osobních údajů těmi, kdo o sobě osobní údaje poskytují, a zajištění, aby subjekty, jejichž údaje jsou shromažďovány, věděly, kterým subjektům své osobní údaje poskytují, v jakém rozsahu a k jakým účelům.

Pro GDPR je významné to, že se týká všech, kteří určitým způsobem zpracovávají osobní údaje třetích osob, ať už se jedná o jejich klienty či zaměstnance. Pokud dochází k získávání osobních údajů, je nutné být ohledně získaných informací transparentní, tedy již od prvotního poskytnutí údajů tyto osoby informovat o tom, jaké informace jsou o nich získávány, zpracovávány a komu jsou poskytovány.

V případě, že tyto osoby požadují bližší informace, je povinný subjekt musí poskytnout. Subjekty v praxi ovšem často nevěděly, jakým způsobem při plnění těchto povinností postupovat, a tak v minulém roce Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vydal návrh metodiky k uplatnění práva na přístup. Problém ovšem spočívá v tom, že povinné subjekty nejsou dostatečně informované a tato metodika zatím často není vůbec aplikována.

Konkrétnější výklad v tomto směru poskytl rovněž Soudní dvůr EU, který stanovil, že požádá-li subjekt o poskytnutí informace, komu jsou údaje poskytovány, musí tyto skutečnosti sdělit konkrétně, ne pouze obecně (např. „obchodním partnerům“).

Můžeme tak vidět, že postupně dochází k upřesňování tohoto nařízení praxí, a GDPR se tak neustále vyvíjí, primárně směrem zpřísňování regulace a zvyšování transparentnosti.

Každý, kdo nakládá s osobními údaji, by měl GDPR věnovat pozornost a nepodceňovat jeho pravidla, protože jeho dodržování je vynucováno jak vnitrostátními, tak unijními dozorčími orgány a nedodržení je přísně sankcionováno.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. Ing. JAN MLČÁK
partner
NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.

jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

 

Novinky v pracovním právu
Novinky v pracovním právu  Změna definice nelegální práce Od tohoto roku došlo v oblasti kontrol Státního úřadu inspekce práce k několika významným změnám, které byly provedeny v důsledku novelizace zákona o zaměstnanosti  (dále jen „Novela“). Státní úřad...
Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví
Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele. Nově začleněný § 324a ukládá dodavatelům (stavebním podnikatelům podle §14d stavebního zákona)...
Ocenění českých lídrů 2023
Ocenění českých lídrů 2023 Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. NSG MORISON je od samého začátku projektu partnerem a auditorem firem, které se do této soutěže...
Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...
Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...
Konsolidační daňový balíček 2024
Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...
Nové úpravy novely zákoníku práce
Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...
Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření
Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....
Valorizace vnosů do společného jmění manželů
Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...
Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních
Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...