COVID – 19 novinky

V souvislosti s pandemií COVID-19 byly dne 23.12.2021 ve Sbírce zákonů vyhlášeny tři zákony – izolačka, krizové ošetřovné a kompenzační bonus 2022

IZOLAČKA

V případě karantény nebo izolace zaměstnanci náleží nad rámec běžné „nemocenské“ bonus ve výši 370 Kč za každý kalendářní den karantény (izolace). Vyplacený bonus si pak následně zaměstnavatel odečte sám od povinného odvodu na sociální pojištění. Izolačka platí zpětně od 30.11.2021 do konce února 2022. Pokud však byla karanténa (izolace) ukončena před vyhlášením zákona (23.12.2021), nelze izolačku zpětně uplatnit.

KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ

Zákonem o krizovém ošetřovném je v případě přetrvávajících mimořádných covidových opatření rozšířen nárok na ošetřovné (nově i např. v případě karantény dítěte), dále je prodloužena doba výplaty ošetřovného po celou dobu péče o dítě z důvodu uzavření školy, třídy nebo individuální karantény dítěte, a to pro období od 01.11.2021 do 28.02.2022. Výše ošetřovného činí 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu (minimální denní výše ošetřovného je stanovena na 400 Kč při plném úvazku).

KOMPENZAČNÍ BONUS 2022

O kompenzační bonus 2022 je možné žádat za dny od 22.11.2022 do 31.01.2022. Nárok může být založen buď nařízenou karanténou či izolací, anebo poklesem alespoň 30 % příjmů. Výše kompenzačního bonusu odpovídá poklesu denního příjmu, max. 1 000 Kč denně.

Pro více inormací nás neváhejte kontaktovat.

MAREK MAULE
partner NSG MORISON
marek.maule@nsgmorison.cz
tel: +420 2234 800 930 mob:+420 737 431 802

Nový člen daňového týmu

Od října se můžete v rámci našeho daňového oddělení potkávat s novým členem našeho týmu, daňovou manažerkou Karin Čupkovou-Kolanovou. Karin vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE v Praze. Daňovému poradenství se věnuje od roku 2002. Dlouhá léta pracovala v...

Prominutí DPH při dodání elektřiny a plynu

Ministryně financí promíjí daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu uskutečněné v období ode dne 1.11.2021 do dne 31.12.2021. Prominutí se vztahuje také na dovoz a pořízení plynu z jiného členského státu, který nebude dodáván sítěmi či soustavami, např....

Ocenění českých lídrů 2021

Ocenění českých lídrů zná své vítěze.NSG MORISON JE HRDÝM PARTNEREM SOUTĚŽE OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ A ZÁROVEŇ JEDNÍM Z POROTCŮ SOUTĚŽÍCÍCH FIREM.Letošní, již 5. ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů  zná své vítěze. Ti vzešli z 1529 tuzemských podniků s nejlepšími...

Rekapitulace zásadních změn, které nás čekají od 1.1.2022

O aktuálních daňových a účetních změnách Vás informujeme v průběhu roku, nicméně s blížícím se koncem roku bychom Vám rádi zrekapitulovali několik těchto zásadních změn a novinek, které začnou platit od Nového roku. Zvýšení minimální mzdy za rok 2022 Od ledna 2022 se...

Nová výše penále za pozdní úhradu sociálního a zdravotní pojištění

Od 1.1.2022 se také mění výše penále za pozdní úhradu pojistného na sociální a zdravotní pojištění, které bylo doposud stanoveno jako 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Nově bude penále stanoveno dle předpisů občanského práva o výši úroku...

seminář SVĚŘENSKÉ FONDY

SEMINÁŘ SVĚŘENSKÉ FONDY   Přemýšleli jste již nad tím, komu a jak předáte jednou svůj majetek a zároveň chcete mít jistotu, že bude zachován i v budoucnosti ? Dovolte nám, abychom Vás pozvali na SEMINÁŘ SVĚŘENSKÉ FONDY – ŘEŠENÍ VAŠEHO MAJETKU Místo a čas konání:...

Sleva na dani z titulu zastavené exekuce

V souvislosti se změnou exekučního řádu se od 1.1.2022 v zákoně o daních z příjmů objeví sleva na dani za zastavenou exekuci. Změna exekučního řádu totiž přináší mj. zastavení neúspěšných exekučních řízení u drobných pohledávek do 1 500 Kč bez příslušenství, u kterých...

Novela exekučního řádu z pohledu věřitelů a zaměstnavatelů

 Novela exekučního řádu z pohledu věřitelů a zaměstnavatelů Od prvního ledna tohoto roku nabývá účinnosti novela exekučního řádu, která si klade za cíl zejména pomoci osobám v dluhové pasti, ale přináší i poměrně zásadní změny pro věřitele a zaměstnavatele....

Krásné vánoční svátky

Vážení klienti a přátelé NSG MORISON, vaší spolupráce si velice vážíme. Děkujeme a přejeme šťastné a klidné Vánoce a mnoho úspěchů v novém roce.  

Možný přelom v poskytování služeb Airbnb v Česku

Provozovatelům služeb Airbnb by rozhodně nemělo uniknout nedávné zásadní rozhodnutí Magistrátu Hlavního města Prahy. V březnu 2021 udělil Stavební úřad městské části Praha 1 pokutu vlastníkovi bytové jednotky provozujícímu zde službu Airbnb, jelikož tato bytová...