PRÁVO

 

Některé praktické aspekty mzdy určené mzdovým výměrem

Dne 23. 3. 2022 jsme pro klienty uspořádali v prostorách naší kanceláře právní snídani, jejímž tématem byly praktické pracovněprávní otázky z pohledu zaměstnavatele. Při právní snídani jsme se mimo jiné zaměřili na některé právní aspekty mzdy určené mzdovým výměrem, které jsme se s ohledem na jejich praktické využití rozhodli přiblížit i tímto způsobem.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, upravuje v § 113 a následujících mzdu sjednanou v pracovní smlouvě, dále mzdu stanovenou vnitřním předpisem (jednostranným opatřením zaměstnavatele) a rovněž mzdu určenou pomocí mzdového výměru. Zároveň platí, že mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, ale jen u tzv. mzdy sjednané platí, že její výše může být měněna pouze dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem ve formě nové pracovní smlouvy nebo dodatku k původní pracovní smlouvě.

Při právní snídani jsme uvedli výhody určení mzdy zaměstnanci v pracovní smlouvě s odkazem na mzdový výměr. Toto řešení je v praxi časté zejména s ohledem na možnost jednostranné změny mzdového výměru zaměstnavatelem, a to potenciálně až na hranici minimální mzdy. Je v tomto ohledu důležité, aby s novým mzdovým výměrem byl zaměstnanec řádně seznámen, a to nejpozději v den, kdy má změna mzdy nabýt účinnosti. Mzdový výměr tak musí být doručen zaměstnanci do vlastních rukou v souladu § 334 zákoníku práce. Zároveň je vhodné vyvarovat se ustanovení v pracovní smlouvě, že „mzdový výměr je nedílnou součástí pracovní smlouvy“. Takové ujednání by znamenalo, že ke změně mzdového výměru by bylo třeba souhlasu zaměstnance.

Podle § 114 odst. 3 zákoníku práce nemá zaměstnanec nárok na náhradní volno ani příplatek za odpracovanou práci přesčas, pokud si zaměstnavatel se zaměstnancem sjednají mzdu již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Mzdu tak lze sjednat i s přihlédnutím k práci přesčas jen v případě mzdy sjednané, která bude uvedena přímo v pracovní smlouvě, a kterou tedy nelze měnit jednostranně zaměstnavatelem. V případě, že smlouva odkazuje na mzdový výměr, jde o tzv. mzdu určenou. V takové smlouvě by tedy ujednání o tom, že je mzda sjednána již s přihlédnutím k práci přesčas, bylo neplatné, a zaměstnanci by za práci přesčas náležela mzda se zákonným příplatkem nebo náhradní pracovní volno.

V případě jakýchkoliv dotazů v oblasti pracovně-právních záležitostí se na nás neváhejte obrátit.

JAN MLČÁK

partner advokátní kanceláře
jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

Ocenění českých lídrů 2023

Ocenění českých lídrů 2023 Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. NSG MORISON je od samého začátku projektu partnerem a auditorem firem, které se do této soutěže...

Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...

Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...

Konsolidační daňový balíček 2024

Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...

Nové úpravy novely zákoníku práce

Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....

Valorizace vnosů do společného jmění manželů

Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...

Whistleblowing v ČR

WHISTLEBLOWING V ČR INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM - WHISTLEBLOWING Nová oznamovací povinnost pro zaměstnavatele Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) míří po schválení Senátem k prezidentovi. Návrh zajišťuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady...

GDPR po 5 letech

5 let s GDPR Monitorování dodržování GDPR nabere na síle Je to již 5 let, kdy Nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod názvem GDPR, nabylo účinnosti. V roce 2023 by mělo dojít ze strany Evropského sboru pro ochranu osobních údajů i českého Úřadu pro ochranu...