PRÁVO

 

Některé praktické aspekty mzdy určené mzdovým výměrem

Dne 23. 3. 2022 jsme pro klienty uspořádali v prostorách naší kanceláře právní snídani, jejímž tématem byly praktické pracovněprávní otázky z pohledu zaměstnavatele. Při právní snídani jsme se mimo jiné zaměřili na některé právní aspekty mzdy určené mzdovým výměrem, které jsme se s ohledem na jejich praktické využití rozhodli přiblížit i tímto způsobem.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, upravuje v § 113 a následujících mzdu sjednanou v pracovní smlouvě, dále mzdu stanovenou vnitřním předpisem (jednostranným opatřením zaměstnavatele) a rovněž mzdu určenou pomocí mzdového výměru. Zároveň platí, že mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, ale jen u tzv. mzdy sjednané platí, že její výše může být měněna pouze dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem ve formě nové pracovní smlouvy nebo dodatku k původní pracovní smlouvě.

Při právní snídani jsme uvedli výhody určení mzdy zaměstnanci v pracovní smlouvě s odkazem na mzdový výměr. Toto řešení je v praxi časté zejména s ohledem na možnost jednostranné změny mzdového výměru zaměstnavatelem, a to potenciálně až na hranici minimální mzdy. Je v tomto ohledu důležité, aby s novým mzdovým výměrem byl zaměstnanec řádně seznámen, a to nejpozději v den, kdy má změna mzdy nabýt účinnosti. Mzdový výměr tak musí být doručen zaměstnanci do vlastních rukou v souladu § 334 zákoníku práce. Zároveň je vhodné vyvarovat se ustanovení v pracovní smlouvě, že „mzdový výměr je nedílnou součástí pracovní smlouvy“. Takové ujednání by znamenalo, že ke změně mzdového výměru by bylo třeba souhlasu zaměstnance.

Podle § 114 odst. 3 zákoníku práce nemá zaměstnanec nárok na náhradní volno ani příplatek za odpracovanou práci přesčas, pokud si zaměstnavatel se zaměstnancem sjednají mzdu již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Mzdu tak lze sjednat i s přihlédnutím k práci přesčas jen v případě mzdy sjednané, která bude uvedena přímo v pracovní smlouvě, a kterou tedy nelze měnit jednostranně zaměstnavatelem. V případě, že smlouva odkazuje na mzdový výměr, jde o tzv. mzdu určenou. V takové smlouvě by tedy ujednání o tom, že je mzda sjednána již s přihlédnutím k práci přesčas, bylo neplatné, a zaměstnanci by za práci přesčas náležela mzda se zákonným příplatkem nebo náhradní pracovní volno.

V případě jakýchkoliv dotazů v oblasti pracovně-právních záležitostí se na nás neváhejte obrátit.

JAN MLČÁK

partner advokátní kanceláře
jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

Zrušení silniční daně a podpora využívání nízkoemisních vozidel

Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční, byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon schválený Senátem nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací...

ASOCIACE ROKU 2022 – MORISON GLOBAL JE FINALISTOU SOUTĚŽE

ASOCIACE ROKU 2022 - MORISON GLOBAL JE FINALISTOU SOUTĚŽE  Je nám potěšením Vám oznámit, že asociace Morison Global, kde je členem i NSG MORSION, je mezi pěti finalisty kategorie "Asociace roku" v prestižní celosvětové soutěži International Accountancy Awards za rok...

Morison Global newsletter May 2022

Morison Global Newsletter May 2022

Pozvánka na pracovně-právní snídani

pozvánka na další cyklus pracovně-právní snídaněTÉMA Praktické pracovně-právní otázky z pohledu zaměstnavatele Novinky a aktuální judikatura v pracovním právuHome officeDovolená a pracovní volno 9. června 2022  I  9:00-10:30 hodin prostory NSG MORISON, Jakubská 2,...

Pozvánka na pracovní snídani

pozvánkana pracovní snídaniTÉMA SVĚŘENSKÉ FONDY – ŘEŠENÍ VAŠEHO MAJETKU27.dubna 2022      9.00-10.30 hodin prostory NSG MORISON, Jakubská 2, Praha 1Vážení klienti, přemýšleli jste již nad tím, komu a jak předáte jednou svůj majetek a zároveň chcete mít jistotu, že...

Prominutí záloh silniční daně v roce 2022

V souvislosti s mimořádnou událostí na Ukrajině rozhodl ministr financí o prominutí záloh na silniční daň splatných v roce 2022. Jedná se o hromadné prominutí, poplatníci tudíž žádné rozhodnutí neobdrží. Toto rozhodnutí však neznamená, že je zrušená i silniční daň,...

Program COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora

Až do 17. května 2022 mohou podnikatelé žádat o podporu z programu COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora. O dotaci mohou žádat podnikatelé, kteří vykonávají činnost spočívající v: a) poskytování stravovacích služeb, krátkodobýcha rekreačních ubytovacích...

Vedení účetnictví a daňové evidence v eurech od roku 2024

Dle informací ministra financí ČR, pana Zbyňka Stanjury, chystá Vláda od ledna 2024 možnost vedení účetnictví a daňové evidence v eurech, což znamená, že firmy budou moci platit daně v eurech. Důvodem je zejména efektivní proces účetnictví pro firmy exportující do...

Některé praktické aspekty mzdy určené mzdovým výměrem

PRÁVO   Některé praktické aspekty mzdy určené mzdovým výměremDne 23. 3. 2022 jsme pro klienty uspořádali v prostorách naší kanceláře právní snídani, jejímž tématem byly praktické pracovněprávní otázky z pohledu zaměstnavatele. Při právní snídani jsme se mimo jiné...

Zaměstnanecká sbírka pro Ukrajinu

  Také NSG MORISON pomáhá Ukrajině  I naše společnost NSG MORISON a její zaměstnanci vyjadřují podporu Ukrajině. Kromě individuálních pomocí, ať již finančních či materiálních, se naši zaměstnanci zapojili do zaměstnanecké sbírky. Partneři NSG MORISON...