PRÁVO

 

Některé praktické aspekty mzdy určené mzdovým výměrem

Dne 23. 3. 2022 jsme pro klienty uspořádali v prostorách naší kanceláře právní snídani, jejímž tématem byly praktické pracovněprávní otázky z pohledu zaměstnavatele. Při právní snídani jsme se mimo jiné zaměřili na některé právní aspekty mzdy určené mzdovým výměrem, které jsme se s ohledem na jejich praktické využití rozhodli přiblížit i tímto způsobem.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, upravuje v § 113 a následujících mzdu sjednanou v pracovní smlouvě, dále mzdu stanovenou vnitřním předpisem (jednostranným opatřením zaměstnavatele) a rovněž mzdu určenou pomocí mzdového výměru. Zároveň platí, že mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, ale jen u tzv. mzdy sjednané platí, že její výše může být měněna pouze dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem ve formě nové pracovní smlouvy nebo dodatku k původní pracovní smlouvě.

Při právní snídani jsme uvedli výhody určení mzdy zaměstnanci v pracovní smlouvě s odkazem na mzdový výměr. Toto řešení je v praxi časté zejména s ohledem na možnost jednostranné změny mzdového výměru zaměstnavatelem, a to potenciálně až na hranici minimální mzdy. Je v tomto ohledu důležité, aby s novým mzdovým výměrem byl zaměstnanec řádně seznámen, a to nejpozději v den, kdy má změna mzdy nabýt účinnosti. Mzdový výměr tak musí být doručen zaměstnanci do vlastních rukou v souladu § 334 zákoníku práce. Zároveň je vhodné vyvarovat se ustanovení v pracovní smlouvě, že „mzdový výměr je nedílnou součástí pracovní smlouvy“. Takové ujednání by znamenalo, že ke změně mzdového výměru by bylo třeba souhlasu zaměstnance.

Podle § 114 odst. 3 zákoníku práce nemá zaměstnanec nárok na náhradní volno ani příplatek za odpracovanou práci přesčas, pokud si zaměstnavatel se zaměstnancem sjednají mzdu již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Mzdu tak lze sjednat i s přihlédnutím k práci přesčas jen v případě mzdy sjednané, která bude uvedena přímo v pracovní smlouvě, a kterou tedy nelze měnit jednostranně zaměstnavatelem. V případě, že smlouva odkazuje na mzdový výměr, jde o tzv. mzdu určenou. V takové smlouvě by tedy ujednání o tom, že je mzda sjednána již s přihlédnutím k práci přesčas, bylo neplatné, a zaměstnanci by za práci přesčas náležela mzda se zákonným příplatkem nebo náhradní pracovní volno.

V případě jakýchkoliv dotazů v oblasti pracovně-právních záležitostí se na nás neváhejte obrátit.

JAN MLČÁK

partner advokátní kanceláře
jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

Novinky v pracovním právu

Novinky v pracovním právu  Změna definice nelegální práce Od tohoto roku došlo v oblasti kontrol Státního úřadu inspekce práce k několika významným změnám, které byly provedeny v důsledku novelizace zákona o zaměstnanosti  (dále jen „Novela“). Státní úřad...

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele. Nově začleněný § 324a ukládá dodavatelům (stavebním podnikatelům podle §14d stavebního zákona)...

Ocenění českých lídrů 2023

Ocenění českých lídrů 2023 Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. NSG MORISON je od samého začátku projektu partnerem a auditorem firem, které se do této soutěže...

Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...

Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...

Konsolidační daňový balíček 2024

Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...

Nové úpravy novely zákoníku práce

Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....

Valorizace vnosů do společného jmění manželů

Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...