Dodatečné úpravy režimu dohod o provedení práce

Nové povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s dohodami o provedení práce

Podle platné legislativy nás čekají od léta, resp. od 1.7.2024, změny v oblasti dohod o provedení práce (dále jen „DPP“).

Nově se povinná registrace u České správy sociálního zabezpečení do registru zaměstnavatelů bude vztahovat i na ty, kteří mají zaměstnance činné na základě DPP. Nepřihlášení zaměstnavatelé, kteří dosud zaměstnávali pouze nepojištěné zaměstnance na DPP, mají povinnost se do registru zaměstnavatelů přihlásit nejpozději do 30. 7. 2024.

V důsledku této změny budou zaměstnavatelé nově povinni každý měsíc poskytovat seznam všech zaměstnanců pracujících na DPP spolu s informací o výši jejich příjmů. Zaměstnavatelé budou plnit oznamovací povinnost prostřednictvím předepsaného formuláře – „výkaz DPP“. Zaměstnavatelé musí své zaměstnance na DPP přihlásit nejpozději do 20. srpna 2024 pomocí výkazu DPP. Poté budou povinni každý měsíc zasílat výkaz DPP do 20. dne následujícího měsíce, poprvé za měsíc červenec, tedy nejpozději do 20. srpna 2024.

Nástup a skončení zaměstnání zaměstnance (i když není účasten nemocenského pojištění) bude muset zaměstnavatel elektronicky ohlásit rovněž do 20. dne následujícího měsíce. Tato skutečnost bude opět uváděna na předepsaném formuláři, na výkazu DPP. Na výkazu se uvádějí veškeré příjmy, tzn. i ty, ze kterých se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení. Výkaz se podává za všechny měsíce od nástupu do zaměstnání do skončení zaměstnání.

Zaměstnance, kteří nastoupili k výkonu práce před 1. 7. 2024, za předpokladu, že DPP pokračuje i v červenci, musí zaměstnavatel přihlásit rovněž nejpozději do 20. 8. 2024.

Hlavní změny předpokládané od 1. 1. 2025

Kromě výše uvedeného se navrhuje zavést speciální režim dohod – tzv. „oznámené dohody“. Tento režim bude moci využít zaměstnanec pouze u jednoho zaměstnavatele, který to jako první oznámí České správě sociálního zabezpečení. Účast na nemocenském pojištění u zaměstnance v režimu oznámené dohody vznikne při dosažení měsíčního limitu 25 % průměrné mzdy. Do 30. června 2024 zůstává tento limit ve výši 10 000 Kč, ale od 1. července 2024 se změní na 10 500 Kč.

Příjem z dohod o provedení práce u jiných zaměstnavatelů bude podléhat odvodu nemocenského pojištění jako pro ostatní pracovněprávní vztahy. Pokud měsíční odměna bude činit alespoň 4 000 Kč, bude podléhat odvodům.

Závěrem

Tyto změny vyžadují od zaměstnavatelů přípravu a přizpůsobení se novým legislativním požadavkům, aby zajistili správné plnění svých povinností. Registrační a oznamovací povinnost zaměstnavatelů bude účinná již od příštího měsíce. Na zavedení režimu oznámené dohody si však budeme muset ještě počkat.

 

Mgr. Ing. JAN MLČÁK
partner, NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.

jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

 

Nové povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s dohodami o provedení práce
Dodatečné úpravy režimu dohod o provedení práce Nové povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s dohodami o provedení práce Podle platné legislativy nás čekají od léta, resp. od 1.7.2024, změny v oblasti dohod o provedení práce (dále jen „DPP“). Nově se povinná...
Novinky v pracovním právu
Novinky v pracovním právu  Změna definice nelegální práce Od tohoto roku došlo v oblasti kontrol Státního úřadu inspekce práce k několika významným změnám, které byly provedeny v důsledku novelizace zákona o zaměstnanosti  (dále jen „Novela“). Státní úřad...
Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví
Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele. Nově začleněný § 324a ukládá dodavatelům (stavebním podnikatelům podle §14d stavebního zákona)...
Ocenění českých lídrů 2023
Ocenění českých lídrů 2023 Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. NSG MORISON je od samého začátku projektu partnerem a auditorem firem, které se do této soutěže...
Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...
Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...
Konsolidační daňový balíček 2024
Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...
Nové úpravy novely zákoníku práce
Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...
Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření
Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....
Valorizace vnosů do společného jmění manželů
Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...