Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku

V lednu 2023 nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Novela s sebou přinesla mnoho podstatných změn pro spotřebitelské právo, které by měly přispět k lepší ochraně práv spotřebitelů. Níže uvádíme ty nejvýznamnější z nich.

Došlo ke zpřísnění podmínek pro uzavírání spotřebitelských smluv po telefonu či v rámci tzv. organizovaných prodejních akcí. V případě uzavření smlouvy po telefonu je podnikatel následně povinen potvrdit nabídku v textové podobě, ať už ve formě emailu či dopisu. Spotřebitel tak má možnost se ještě jednou seznámit s nabídkou, a to v psané podobě, a takovou nabídku musí podnikateli potvrdit. V opačném případě spotřebitel smlouvou není vázán. V případech organizovaných prodejních akcí vyšší ochrana spočívá v prodloužení lhůty pro odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, která nově í činí 30 dnů, namísto dřívějších 14 dnů.

Nově je též zakotvena povinnost podnikatele uvádět u zlevněného zboží nejnižší cenu, za kterou bylo zboží prodáváno po dobu 30 dní před slevou. Mělo by se tím předejít umělému navyšování cen před slevovými akcemi, k čemuž často docházelo u akcí jako např. Black Friday.

Dále dochází k prodloužení doby, po kterou musí podnikatel prokázat, že se vada na zakoupeném zboží vyskytla až poté, co si ji spotřebitel převzal. Současně tak tato doba činí 12 měsíců, namísto stávajících 6. Zároveň došlo k rozšíření vad, pro které je možné zakoupené zboží reklamovat, a to o nedostatečnou životnost, kterou lze od zboží rozumně předpokládat.

V neposlední řadě byla rozšířena jednání podnikatele, která zákon označuje jako klamavé obchodní praktiky. Nově jsou takto chápány například falešné a zkreslené spotřebitelské recenze nebo doporučení na sociálních sítích s cílem propagovat výrobek nebo službu. Spotřebitel, jehož právo bylo nekalou obchodní praktikou dotčeno, může odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů.

 

Mgr. Ing. JAN MLČÁK
partner
NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.

jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

 

Nové povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s dohodami o provedení práce
Dodatečné úpravy režimu dohod o provedení práce Nové povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s dohodami o provedení práce Podle platné legislativy nás čekají od léta, resp. od 1.7.2024, změny v oblasti dohod o provedení práce (dále jen „DPP“). Nově se povinná...
Novinky v pracovním právu
Novinky v pracovním právu  Změna definice nelegální práce Od tohoto roku došlo v oblasti kontrol Státního úřadu inspekce práce k několika významným změnám, které byly provedeny v důsledku novelizace zákona o zaměstnanosti  (dále jen „Novela“). Státní úřad...
Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví
Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele. Nově začleněný § 324a ukládá dodavatelům (stavebním podnikatelům podle §14d stavebního zákona)...
Ocenění českých lídrů 2023
Ocenění českých lídrů 2023 Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. NSG MORISON je od samého začátku projektu partnerem a auditorem firem, které se do této soutěže...
Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...
Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...
Konsolidační daňový balíček 2024
Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...
Nové úpravy novely zákoníku práce
Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...
Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření
Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....
Valorizace vnosů do společného jmění manželů
Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...