NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo dlouho očekávaný návrh novely zákoníku práce, která v sobě promítne jednak transpozici dvou směrnic EU (o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU), ale také potřeby praxe, kde se v posledních letech díky pandemii projevily nedostatky aktuální úpravy pracovního práva. Novela obsahuje řadu změn, ze kterých vybíráme ty nejpodstatnější.

 

Home-office

Potřeba regulovat práci z domova se velmi podstatně projevila během pandemie. To, co bylo dříve méně obvyklým benefitem, se velmi rychle stalo běžnou součástí pracovního poměru.

Zaměstnanec bude moci zaměstnavatele požádat o možnost pracovat z domova. Pokud zaměstnavatel tuto žádost odmítne, musí ji řádně odůvodnit. V případě, že práci z domova umožní, musí uzavřít se zaměstnancem písemnou dohodu, která musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem. Těmi jsou například místo výkonu práce, způsob přidělování práce či rozsah práce vykonávané na dálku.

Dále bude zaměstnavatel povinen v souvislosti s výkonem práce na dálku hradit náklady, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce, jako je například spotřeba energií. Doposud byla úhrada těchto nákladů problematická, nyní by měla být stanovena paušální částka ve výši 2,80 Kč za každou započatou hodinu práce. Výši paušální částky bude Ministerstvo práce a sociálních věcí oprávněno měnit vyhláškou.

 

Změny pro „dohodáře“

Významnou změnu zaznamená úprava dohod, tedy dohody o pracovní činnosti (DPČ) a dohody o provedení práce (DPP). Zaměstnavatel bude mít nově povinnost rozvrhovat práci svým zaměstnancům pracujícím na dohodu, a to nejpozději 1 týden před začátkem rozvrhovaného období (nebude-li mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dohodnuta jiná doba).

Velkou změnou bude rovněž právo na dovolenou při splnění zákonem stanovených podmínek, kterými je nepřetržité trvání pracovněprávního poměru po dobu alespoň 4 týdnů a odpracování 40 hodin v příslušném kalendářním roce. Konkrétní délka dovolené se stanoví v souladu se zákoníkem práce podle odpracované týdenní pracovní doby.

Novela zákoníku práce nyní musí projít celým legislativním procesem, takže výsledná verze novely se může od předloženého návrhu lišit. Publikace ve Sbírce zákonů a následná účinnost se zatím předpokládá na první čtvrtletí následujícího roku. S ohledem na povinnost transponovat směrnice EU se dá očekávat, že bude snaha o to přijmout novelu co nejrychleji.

 

Mgr. Ing. JAN MLČÁK
partner
NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.

jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

 

Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...
Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...
Konsolidační daňový balíček 2024
Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...
Nové úpravy novely zákoníku práce
Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...
Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření
Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....
Valorizace vnosů do společného jmění manželů
Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...
Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních
Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...
Whistleblowing v ČR
WHISTLEBLOWING V ČR INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM - WHISTLEBLOWING Nová oznamovací povinnost pro zaměstnavatele Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) míří po schválení Senátem k prezidentovi. Návrh zajišťuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady...
GDPR po 5 letech
5 let s GDPR Monitorování dodržování GDPR nabere na síle Je to již 5 let, kdy Nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod názvem GDPR, nabylo účinnosti. V roce 2023 by mělo dojít ze strany Evropského sboru pro ochranu osobních údajů i českého Úřadu pro ochranu...
Posun v novelizaci zákoníku práce
PRÁVO Posun v novelizaci zákoníku práce Jak už jsme Vás v říjnovém newsletteru informovali, chystá se novela zákoníku práce. Nyní došlo k dalšímu vývoji u plánované novelizace. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je předkladatelem této novely, předložilo nový,...