PRÁVO

Posun v novelizaci zákoníku práce

Jak už jsme Vás v říjnovém newsletteru informovali, chystá se novela zákoníku práce. Nyní došlo k dalšímu vývoji u plánované novelizace.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je předkladatelem této novely, předložilo nový, upravený návrh, v němž se vypořádalo s připomínkami, které obdrželo v rámci připomínkového řízení. Níže přinášíme nejvýznamnější změny provedené v návrhu novely.

Novela má přinést změny týkající se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dle upraveného návrhu bude zaměstnavatel povinen dohodářům vydávat rozvrh pracovní doby, a to nejméně 3 dny předem. Původně navrhovaných 7 dní bylo zkráceno, a to s poukazem na skutečnost, že dohody mají být primárně flexibilní. Stranám by ale mělo být umožněno sjednat si delší či kratší lhůtu.

Mezi nejzásadnější změny, které má novela přinést, patří úprava práce z domova (home office). Řada navržených změn ovšem přinesla vlnu kritiky. Mezi nejkritizovanější změnu patřil nárok některých zaměstnanců na home office. Tato změna byla z návrhu po připomínkovém řízení úplně vypuštěna, a tak zaměstnanci nebudou mít na home office nárok, pouze o něj budou moci požádat. Bude ale jen na zaměstnavateli, zda jim vyhoví. Případné zamítnutí žádosti ovšem bude muset zaměstnavatel odůvodnit.

Povinnost náhrady nákladů spojených s prací na dálku byla zachována. Náklady by měly být zaměstnavatelem hrazeny primárně ve skutečně vynaložené výši, nejméně však ve výši 2,80 Kč za každou započatou hodinu práce na dálku. Dohodáři nebudou mít automaticky nárok na náhradu takto vynaložených nákladů. Nárok budou mít pouze tehdy, byl-li v dohodě sjednán.

Stále se ovšem nejedná o finální podobu novely. Během legislativního projednání může dojít k dalším změnám.

 

Mgr. Ing. JAN MLČÁK
partner
NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.

jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

 

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví
Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele. Nově začleněný § 324a ukládá dodavatelům (stavebním podnikatelům podle §14d stavebního zákona)...
Ocenění českých lídrů 2023
Ocenění českých lídrů 2023 Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. NSG MORISON je od samého začátku projektu partnerem a auditorem firem, které se do této soutěže...
Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...
Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...
Konsolidační daňový balíček 2024
Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...
Nové úpravy novely zákoníku práce
Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...
Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření
Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....
Valorizace vnosů do společného jmění manželů
Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...
Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních
Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...
Whistleblowing v ČR
WHISTLEBLOWING V ČR INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM - WHISTLEBLOWING Nová oznamovací povinnost pro zaměstnavatele Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) míří po schválení Senátem k prezidentovi. Návrh zajišťuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady...