Rodinná ústava není recept na nedělní rodinný oběd, ale nástroj komunikace s mladší generací

Termín „rodinná ústava“ je dnes často používán, především poradci. Pro samotné rodinné firmy má tento dokument mnohdy rozpačité významy a neví přesně, jak by mohl vyhovovat potřebám jejich rodiny.  

 

Proto přinášíme pár informací a také snad zamyšlení nad otázkami:
Proč mít dokument s rodinnou ústavou?
Jak vypadá? Co pak s ním?
A co s tím uděláte, když už jeden máte?

FIRMU BYCHOM MĚLI BRÁT JAKO  NAŠE BOHATSTVÍ

Pro majitele firem,  kteří podnikají 20 – 30 let, se zprvu při sepisování rodinné ústavy jeví sepsání účelu, vizí a poslání jejich firmy do rodinné ústavy za nepodstatné. Chápeme,  vždyť to, co a jak dělá jeho firma ví naprosto přesně. Když  však položíte  trochu jinak otázku “Na co a pro koho je určeno vaše bohatství ?“ (ano, firma je dost velkým bohatstvím pro majitele, o tom není pochyb), nedokážou odpovědět jednoznačně a už vůbec ne ve shodě s ostatními členy rodiny, a to ani po 30 letech podnikání.

Proto právě snad nejzásadnější potřebou majitele, i ostatních členů rodiny,   je dohodnout se na širokém účelu „bohatství“, tj. na co a pro koho je určeno. Při absenci definovaného účelu mohou mít členové rodiny mnoho různých výkladů a nemusí si uvědomovat, proč mají ostatní odlišné názory. Pro úspěšné podnikání,  je téměř klíčové si vyjasnit:  Jaké máte Vy očekávání? Jaké máte očekávání od ostatních členů rodiny? a zároveň Vám z toho vyjdou odpovědi i na otázku:  Jaké očekávání mají ostatní ode mě?   

 

„Tato listina  pomáhá rodině si uvědomit, že jste na stejné lodi. A především ústava naviguje k Vašim rozhodnutím o současnosti i budoucnosti Vaší rodinné firmy. Přestože rodinná ústava není právně ukotvený dokument,   psychologicky dokáže snížit zbytečné spory mezi členy rodiny. Ne nadarmo se říká: co je psáno, to je dáno.“

 

Sepisování rodinné ústavy Vás navede i na ujasnění si, zda rodina očekává, že rodinné bohatství (firma) bude sdíleno rovným dílem nebo na základě toho, co je „spravedlivé“.  Pokud je to to druhé, bude to znamenat nutnost dosažení společného chápání všech členů rodiny, co tato „spravedlnost“ je a jak vyvážit rozdělování příjmů a rostoucí kapitál pro budoucí generaci, která by měla firmu převzít či s ní nějak naložit.

Nedílnou součástí ústavy též vidíme ve stanovení prostředků, které jsou vyčleněny pro zvláštní účely, jako je podpora individuálních či společných projektů, investice do dalších nápadů, s kterými často přichází mladší členové rodiny a mohou být sporem v rodině, rozvoj talentu rodinných příslušníků nebo naopak finanční zajištění v případě strádání člena rodiny.

Totéž platí například i v momentě, pokud je rodina nakloněna k charitativním či filantropickým oblastem, či chce participovat ve prospěch komunity kde žije.

 

Dokument „rodinná ústava“ by měl nejen ujasnit všem členům rodiny, proč a jak chcete táhnout za jeden provaz, ale také například může formulovat důvody pro zachování podniku v rodinném vlastnictví, okolnosti, za kterých by mohl být podnik prodán či kritéria pro zapojení rodiny do řízení či „páky“ na mladší generaci.

 

SAMI SI ZVOLTE JASNÝ POSTUP

Po definování účelu si rodina často přeje zahrnout  do rodinné ústavy strukturu a procesy pro rozhodování a řízení. Nečekejte náročné mechanismy a matice, ale vodítko a jasné pravidlo, které si sami zvolíte. Rodinná ústava nenahrazuje obchodní a ekonomické hledisko rozhodovávání a řízení firem. Stanovuje komunikační kanály, které pomáhají informovat a zapojovat rodinné příslušníky. Definice dodržování procesů při rozhodování, jsou neocenitelným pomocníkem, i v případě neshod či sporů mezi členy rodiny.

 

DOKUMENT BEZ ŠABLONY, KTERÝ VŠAK  VYHOVUJE RODINĚ

Na sepsání rodinné ústavy bohužel neexistuje šablona. Každá rodinná ústava bývá vždy naprosto unikátní. Setkávání se s rodinou a proniknutí do jejích mnohdy velice osobních záležitostí, bývá vždy odlišné a velice záleží na tom, co od dokumentu rodina očekává.  Pro jednu rodinu může být nejlepší dvoustránkový dokument obsahující několik „hlavních zásad“, jiná rodina si může přát do své rodinné ústavy zahrnout i  historii rodiny, či jak získala své bohatství. Vždy však musí vyhovovat samotné rodině. Mnohdy se stává, že díky sepisování ústavy rodina narazí na naprosto odlišné problémy. Často se zjistí, že i pracovní okruhy firmy, jako je interní komunikace, interní HR pravidla, jsou nutné změnit.

 

ALE CO PAK ? V ŠUPLÍKU VÁM BUDE NA NIC

Co dělá rodina s novou nebo následně revidovanou ústavou? Leží vám v šuplíku pracovního stolu, či v lepším případě se na ní občas podíváme?

Ideálně ne. Je pravda, že specifikem přínosu pro samotnou rodinu, je již samotný proces sepisování a vzájemný čas tomu věnovaný.  Vzájemné diskuse s jednotlivými členy rodiny, jasné definování představ o společném rodinném podnikání a rolích každého člena rodiny bývá pro mnohé firmy velmi potřebné a často odkrývá kostlivce ve skříni.

Pokud si rodina dala tu práci a souhlasila se všemi podmínkami, např. s tím, že by se měla konat každoročně rodinná shromáždění, celá práce sepsání ústavy jde vniveč, pokud se tato setkání nikdy neuskuteční nebo jsou dělána jen na oko, kde je předem vše rozhodnuto, bez možnosti námitek. Stejně tak, pokud Vaši ratolest přijmete na pozici bez praxe, přestože bylo jasně sepsáno, že každý potomek absolvuje praxi v externí firmě.

Rodinná ústava není recept, podle kterého připravíte skvělý nedělní rodinný oběd, ale lze se na ni odvolávat v případě posuzování opodstatněného konkrétního postupu. Je to také skvělý nástroj komunikace s mladší generací. Pokud je na stole vždy, když se přijímají důležitá rodinná rozhodnutí, může jej rodina použít k zodpovězení otázky „je tento postup v souladu s účelem, jak je stanoveno v ústavě.“ Pokud je odpověď „ne“, víte, že musíte zdůvodnit toto rozhodnutí všem členům rodiny.  Ústava také poskytuje prostředky, jak zpochybnit, zda by se něco, co se vždy dělalo určitým způsobem (možná z dávno zapomenutých důvodů), mělo takto dělat i nadále.

 

Používání ústavy tímto způsobem poskytuje prostředek pro zdravou diskusi a debatu, mající pevně odsouhlasenou základnu. To je zvláště cenné tam, kde se střetává více generací s odlišnými názory a je zde nebezpečí sporů.  V této souvislosti poskytuje rodinná ústava cenné vodítko pro rozvoj a výchovu příští generace. Nejen, že vytyčuje účel bohatství a rodinných hodnot, ale pomáhá mladým členům rodiny představit jejich budoucí možnosti a povinnosti, kterými mohou ovlivňovat budoucnost firmy.

Pokud Vás zajímá možnost být připraveni na potencionální hrozby, či chcete být co možná nejlépe připraveni na neočekávané události, přijďte si s námi, o možnosti sepsání rodinné ústavy, popovídat.

Radka Prachařová
manažer vnějších vztahů

NSG MORISON
T  +420 224 800 930 M +420 737 773 811
E  radka.pracharova@nsgmorison.cz

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele. Nově začleněný § 324a ukládá dodavatelům (stavebním podnikatelům podle §14d stavebního zákona)...

Ocenění českých lídrů 2023

Ocenění českých lídrů 2023 Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. NSG MORISON je od samého začátku projektu partnerem a auditorem firem, které se do této soutěže...

Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...

Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...

Konsolidační daňový balíček 2024

Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...

Nové úpravy novely zákoníku práce

Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....

Valorizace vnosů do společného jmění manželů

Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...

Whistleblowing v ČR

WHISTLEBLOWING V ČR INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM - WHISTLEBLOWING Nová oznamovací povinnost pro zaměstnavatele Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) míří po schválení Senátem k prezidentovi. Návrh zajišťuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady...