O aktuálních daňových a účetních změnách Vás informujeme v průběhu roku, nicméně s blížícím se koncem roku bychom Vám rádi zrekapitulovali několik těchto zásadních změn a novinek, které začnou platit od Nového roku.

Zvýšení minimální mzdy za rok 2022

Od ledna 2022 se zvyšuje minimální mzda, a to z částky 15 200 Kč na částku 16 200 Kč. Zvýšení minimální mzdy v oblasti daní ovlivní např:

  • Maximální výši daňové slevy za umístění dítěte (školkovné), které může v roce 2022 činit maximálně 16 200 Kč,
  • Nárok na daňový bonus za rok 2022 v případě dosažení příjmů podle § 6 nebo § 7 ZDP alespoň 97 200 Kč (šestinásobek minimální mzdy), čemuž odpovídá nárok na měsíční daňový bonus od zaměstnavatele u příjmu alespoň 8 100 Kč.

 Zvýšení základní slevy na poplatníka

Základní sleva na poplatníka se v roce 2022 zvýší z 27 840 Kč na částku 30 840 Kč, což odpovídá měsíční slevě ve výši 2 570 Kč.

Zvýšení výše paušální daně pro živnostníky

Nová výše měsíční zálohy na paušální daň bude pro rok 2022 stanovena na částku 5 994 Kč. Tato částka v sobě zahrnuje minimální zálohu na zdravotní pojištění (2 627 Kč), zálohu na minimální sociální pojištění navýšené o 15 % (3 267 Kč) a zálohu na daň z příjmů ve výši 100 Kč.

V případě, že by OSVČ chtěla vstoupit do paušálního režimu pro rok 2022, musí, kromě splnění zákonných podmínek, oznámit vstup do tohoto režimu správci daně, a to do 10. ledna 2022.

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2022

Sociální pojištění

Minimální zálohy pro OSVČ vykonávající hlavní činnost se zvýší z 2 588 Kč na 2 841 Kč. Minimální zálohy pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost se zvýší z 1 036 Kč na 1 137 Kč.

Zdravotní pojištění

Minimální zálohy pro OSVČ se zvýší z 2 393 Kč na 2 627 Kč. Upozorňujeme, že zvýšené minimální zálohy na zdravotní pojištění je OSVČ povinna platit již od začátku roku 2022, tj. od ledna 2022 se splatností do 8. února 2022.

Závěrkové operace v souvislosti se závěry NÚR

Rádi bychom kromě změn, které začnou platit od 1.1.2022, upozornili na již platné vydané interpretace Národní účetní rady („NÚR“).

V souvislosti s přípravou účetních závěrek za rok 2021 upozorňujeme na vydané interpretace NÚR, konkrétně I-42 a I-43, které upravují vykazování kurzových rozdílů u cizoměnových pohledávek s opravnou položkou a u poskytnutých záloh vedených v cizí měně. Dle interpretace I-42 by se u cizoměnových pohledávek mělo k rozvahovému dni účtovat o kurzovém rozdílu pouze k hodnotě netto pohledávky.

U poskytnutých záloh vedených v cizí měně v případě, že se neočekává jejich vrácení, ale očekává se dokončení transakce dodáním předmětu transakce (pořízení majetku, zboží nebo služby), kurzové riziko dle NÚR I-43 nevzniká a o kurzovém rozdílu by se proto k rozvahovému dni také nemělo účtovat.

Pro více informací, či jiné daňové záležitosti, nás neváhejte kontaktovat.

 

MAREK MAULE
partner NSG MORISON
marek.maule@nsgmorison.cz
tel: +420 2234 800 930 mob:+420 737 431 802

Pozvánka na pracovně-právní snídani

pozvánka na další cyklus pracovně-právní snídaněTÉMA Praktické pracovně-právní otázky z pohledu zaměstnavatele Novinky a aktuální judikatura v pracovním právuHome officeDovolená a pracovní volno 9. června 2022  I  9:00-10:30 hodin prostory NSG MORISON, Jakubská 2,...

Pozvánka na pracovní snídani

pozvánkana pracovní snídaniTÉMA SVĚŘENSKÉ FONDY – ŘEŠENÍ VAŠEHO MAJETKU27.dubna 2022      9.00-10.30 hodin prostory NSG MORISON, Jakubská 2, Praha 1Vážení klienti, přemýšleli jste již nad tím, komu a jak předáte jednou svůj majetek a zároveň chcete mít jistotu, že...

Prominutí záloh silniční daně v roce 2022

V souvislosti s mimořádnou událostí na Ukrajině rozhodl ministr financí o prominutí záloh na silniční daň splatných v roce 2022. Jedná se o hromadné prominutí, poplatníci tudíž žádné rozhodnutí neobdrží. Toto rozhodnutí však neznamená, že je zrušená i silniční daň,...

Program COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora

Až do 17. května 2022 mohou podnikatelé žádat o podporu z programu COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora. O dotaci mohou žádat podnikatelé, kteří vykonávají činnost spočívající v: a) poskytování stravovacích služeb, krátkodobýcha rekreačních ubytovacích...

Vedení účetnictví a daňové evidence v eurech od roku 2024

Dle informací ministra financí ČR, pana Zbyňka Stanjury, chystá Vláda od ledna 2024 možnost vedení účetnictví a daňové evidence v eurech, což znamená, že firmy budou moci platit daně v eurech. Důvodem je zejména efektivní proces účetnictví pro firmy exportující do...

Některé praktické aspekty mzdy určené mzdovým výměrem

PRÁVO   Některé praktické aspekty mzdy určené mzdovým výměremDne 23. 3. 2022 jsme pro klienty uspořádali v prostorách naší kanceláře právní snídani, jejímž tématem byly praktické pracovněprávní otázky z pohledu zaměstnavatele. Při právní snídani jsme se mimo jiné...

Zaměstnanecká sbírka pro Ukrajinu

  Také NSG MORISON pomáhá Ukrajině  I naše společnost NSG MORISON a její zaměstnanci vyjadřují podporu Ukrajině. Kromě individuálních pomocí, ať již finančních či materiálních, se naši zaměstnanci zapojili do zaměstnanecké sbírky. Partneři NSG MORISON...

Pozvánka na pracovně-právní snídani

pozvánka na pracovně-právní snídaniTÉMA Praktické pracovně-právní otázky z pohledu zaměstnavatele23.března 2022 od 9-10 hodin prostory NSG MORISON, Jakubská 2, Praha 1Vážení klienti, rádi bychom Vás pozvali na pracovně-právní snídani, kde během 1 hodiny...

Proč mít rodinnou ústavu?

Rodinná ústava není recept na nedělní rodinný oběd, ale nástroj komunikace s mladší generacíTermín „rodinná ústava“ je dnes často používán, především poradci. Pro samotné rodinné firmy má tento dokument mnohdy rozpačité významy a neví přesně, jak by mohl vyhovovat...