O aktuálních daňových a účetních změnách Vás informujeme v průběhu roku, nicméně s blížícím se koncem roku bychom Vám rádi zrekapitulovali několik těchto zásadních změn a novinek, které začnou platit od Nového roku.

Zvýšení minimální mzdy za rok 2022

Od ledna 2022 se zvyšuje minimální mzda, a to z částky 15 200 Kč na částku 16 200 Kč. Zvýšení minimální mzdy v oblasti daní ovlivní např:

  • Maximální výši daňové slevy za umístění dítěte (školkovné), které může v roce 2022 činit maximálně 16 200 Kč,
  • Nárok na daňový bonus za rok 2022 v případě dosažení příjmů podle § 6 nebo § 7 ZDP alespoň 97 200 Kč (šestinásobek minimální mzdy), čemuž odpovídá nárok na měsíční daňový bonus od zaměstnavatele u příjmu alespoň 8 100 Kč.

 Zvýšení základní slevy na poplatníka

Základní sleva na poplatníka se v roce 2022 zvýší z 27 840 Kč na částku 30 840 Kč, což odpovídá měsíční slevě ve výši 2 570 Kč.

Zvýšení výše paušální daně pro živnostníky

Nová výše měsíční zálohy na paušální daň bude pro rok 2022 stanovena na částku 5 994 Kč. Tato částka v sobě zahrnuje minimální zálohu na zdravotní pojištění (2 627 Kč), zálohu na minimální sociální pojištění navýšené o 15 % (3 267 Kč) a zálohu na daň z příjmů ve výši 100 Kč.

V případě, že by OSVČ chtěla vstoupit do paušálního režimu pro rok 2022, musí, kromě splnění zákonných podmínek, oznámit vstup do tohoto režimu správci daně, a to do 10. ledna 2022.

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2022

Sociální pojištění

Minimální zálohy pro OSVČ vykonávající hlavní činnost se zvýší z 2 588 Kč na 2 841 Kč. Minimální zálohy pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost se zvýší z 1 036 Kč na 1 137 Kč.

Zdravotní pojištění

Minimální zálohy pro OSVČ se zvýší z 2 393 Kč na 2 627 Kč. Upozorňujeme, že zvýšené minimální zálohy na zdravotní pojištění je OSVČ povinna platit již od začátku roku 2022, tj. od ledna 2022 se splatností do 8. února 2022.

Závěrkové operace v souvislosti se závěry NÚR

Rádi bychom kromě změn, které začnou platit od 1.1.2022, upozornili na již platné vydané interpretace Národní účetní rady („NÚR“).

V souvislosti s přípravou účetních závěrek za rok 2021 upozorňujeme na vydané interpretace NÚR, konkrétně I-42 a I-43, které upravují vykazování kurzových rozdílů u cizoměnových pohledávek s opravnou položkou a u poskytnutých záloh vedených v cizí měně. Dle interpretace I-42 by se u cizoměnových pohledávek mělo k rozvahovému dni účtovat o kurzovém rozdílu pouze k hodnotě netto pohledávky.

U poskytnutých záloh vedených v cizí měně v případě, že se neočekává jejich vrácení, ale očekává se dokončení transakce dodáním předmětu transakce (pořízení majetku, zboží nebo služby), kurzové riziko dle NÚR I-43 nevzniká a o kurzovém rozdílu by se proto k rozvahovému dni také nemělo účtovat.

Pro více informací, či jiné daňové záležitosti, nás neváhejte kontaktovat.

 

MAREK MAULE
partner NSG MORISON
marek.maule@nsgmorison.cz
tel: +420 2234 800 930 mob:+420 737 431 802

Nové povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s dohodami o provedení práce

Dodatečné úpravy režimu dohod o provedení práce Nové povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s dohodami o provedení práce Podle platné legislativy nás čekají od léta, resp. od 1.7.2024, změny v oblasti dohod o provedení práce (dále jen „DPP“). Nově se povinná...

Novinky v pracovním právu

Novinky v pracovním právu  Změna definice nelegální práce Od tohoto roku došlo v oblasti kontrol Státního úřadu inspekce práce k několika významným změnám, které byly provedeny v důsledku novelizace zákona o zaměstnanosti  (dále jen „Novela“). Státní úřad...

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele. Nově začleněný § 324a ukládá dodavatelům (stavebním podnikatelům podle §14d stavebního zákona)...

Ocenění českých lídrů 2023

Ocenění českých lídrů 2023 Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. NSG MORISON je od samého začátku projektu partnerem a auditorem firem, které se do této soutěže...

Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...

Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...

Konsolidační daňový balíček 2024

Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...

Nové úpravy novely zákoníku práce

Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....

Valorizace vnosů do společného jmění manželů

Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...