O aktuálních daňových a účetních změnách Vás informujeme v průběhu roku, nicméně s blížícím se koncem roku bychom Vám rádi zrekapitulovali několik těchto zásadních změn a novinek, které začnou platit od Nového roku.

Zvýšení minimální mzdy za rok 2022

Od ledna 2022 se zvyšuje minimální mzda, a to z částky 15 200 Kč na částku 16 200 Kč. Zvýšení minimální mzdy v oblasti daní ovlivní např:

  • Maximální výši daňové slevy za umístění dítěte (školkovné), které může v roce 2022 činit maximálně 16 200 Kč,
  • Nárok na daňový bonus za rok 2022 v případě dosažení příjmů podle § 6 nebo § 7 ZDP alespoň 97 200 Kč (šestinásobek minimální mzdy), čemuž odpovídá nárok na měsíční daňový bonus od zaměstnavatele u příjmu alespoň 8 100 Kč.

 Zvýšení základní slevy na poplatníka

Základní sleva na poplatníka se v roce 2022 zvýší z 27 840 Kč na částku 30 840 Kč, což odpovídá měsíční slevě ve výši 2 570 Kč.

Zvýšení výše paušální daně pro živnostníky

Nová výše měsíční zálohy na paušální daň bude pro rok 2022 stanovena na částku 5 994 Kč. Tato částka v sobě zahrnuje minimální zálohu na zdravotní pojištění (2 627 Kč), zálohu na minimální sociální pojištění navýšené o 15 % (3 267 Kč) a zálohu na daň z příjmů ve výši 100 Kč.

V případě, že by OSVČ chtěla vstoupit do paušálního režimu pro rok 2022, musí, kromě splnění zákonných podmínek, oznámit vstup do tohoto režimu správci daně, a to do 10. ledna 2022.

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2022

Sociální pojištění

Minimální zálohy pro OSVČ vykonávající hlavní činnost se zvýší z 2 588 Kč na 2 841 Kč. Minimální zálohy pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost se zvýší z 1 036 Kč na 1 137 Kč.

Zdravotní pojištění

Minimální zálohy pro OSVČ se zvýší z 2 393 Kč na 2 627 Kč. Upozorňujeme, že zvýšené minimální zálohy na zdravotní pojištění je OSVČ povinna platit již od začátku roku 2022, tj. od ledna 2022 se splatností do 8. února 2022.

Závěrkové operace v souvislosti se závěry NÚR

Rádi bychom kromě změn, které začnou platit od 1.1.2022, upozornili na již platné vydané interpretace Národní účetní rady („NÚR“).

V souvislosti s přípravou účetních závěrek za rok 2021 upozorňujeme na vydané interpretace NÚR, konkrétně I-42 a I-43, které upravují vykazování kurzových rozdílů u cizoměnových pohledávek s opravnou položkou a u poskytnutých záloh vedených v cizí měně. Dle interpretace I-42 by se u cizoměnových pohledávek mělo k rozvahovému dni účtovat o kurzovém rozdílu pouze k hodnotě netto pohledávky.

U poskytnutých záloh vedených v cizí měně v případě, že se neočekává jejich vrácení, ale očekává se dokončení transakce dodáním předmětu transakce (pořízení majetku, zboží nebo služby), kurzové riziko dle NÚR I-43 nevzniká a o kurzovém rozdílu by se proto k rozvahovému dni také nemělo účtovat.

Pro více informací, či jiné daňové záležitosti, nás neváhejte kontaktovat.

 

MAREK MAULE
partner NSG MORISON
marek.maule@nsgmorison.cz
tel: +420 2234 800 930 mob:+420 737 431 802

Posun v novelizaci zákoníku práce

PRÁVO Posun v novelizaci zákoníku práce Jak už jsme Vás v říjnovém newsletteru informovali, chystá se novela zákoníku práce. Nyní došlo k dalšímu vývoji u plánované novelizace. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je předkladatelem této novely, předložilo nový,...

Změna v přístupu k moderaci smluvní pokuty soudy

PRÁVO Změna v přístupu k moderaci smluvní pokuty soudy Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn.: 31 Cdo 2273/2022 ze dne 11.1.2023 zásadně odklonil od dosavadní rozhodovací praxe ohledně moderace smluvní pokuty soudy. Dosavadní praxe věřitelům poskytovala poměrně...

Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů

PRÁVO Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) upravuje podmínky, které musí být splněny členem voleného orgánu obchodní korporace, pokud hodlá s touto...

Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů

PRÁVO Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) upravuje podmínky, které musí být splněny členem voleného orgánu obchodní korporace, pokud hodlá s touto...

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku V lednu 2023 nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Novela s sebou přinesla mnoho podstatných změn pro spotřebitelské právo, které by měly přispět k lepší...

Doplňující změny platné od 2023

 DOPLŇUJÍCÍ ZMĚNY  PLATNÉ OD 1.1.2023  Níže uvádíme přehled dalších změn, které jsou účinné od roku 2023. O nejzásadnějších daňových novinkách, platných od ledna 2023 jsme Vás již informovali v minulém newsletteru. ( odkaz zde ).   Minimální mzda Od roku 2023 je...

PF 2023

Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2022.Přejeme Vám krásné vánoční svátky v kruhu rodiny a přátel.Mějte bezstarostnou jízdu rokem 2023, ať nové cíle a předsevzetí předčí Vaše očekávání. Tým NSG MORISON

VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOU

VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOUSoudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku ve spojených věcech C-37/20 uvedl, že ustanovení směrnice proti praní peněz, podle něhož musí členské státy EU zajistit, aby informace o...

RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE

RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 59/2022, ze dne 30. 6. 2022, vyjádřil k problematice vzniku ručení člena voleného orgánu při porušení péče řádného hospodáře. Institut péče řádného...

Daňový balíček 2023

DAŇOVÝ BALÍČEK 2023   Jak jste již nejspíše v denním tisku zaznamenali, poslanecká sněmovna dne 4. listopadu 2022 schválila připravovaný daňový balíček 2023, jehož součástí je mj. navýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a úprava stávajících pravidel pro...