Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem z organizačních důvodů

Výpověď zaměstnanci z organizačních důvodů je jedním z nejčastějších způsobů jednostranného rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem. Pro platnost takové výpovědi je ovšem nezbytné dodržet pravidla, která se s organizační změnou a případnou nadbytečností zaměstnance vážou.

Aby mohl zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď z výše uvedeného důvodu, musí u zaměstnavatele skutečně dojít k organizační změně, jejímž následkem je nadbytečnost zaměstnance.

V první řadě tak musí dojít k samotnému přijetí rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně. V rozhodnutí musí zaměstnavatel stanovit, ke kterému dni dojde k účinnosti organizačních změn. Právě účinnost organizačních změn je pro platnost rozvázání pracovního poměru zásadní, neboť pro skončení pracovního poměru je rozhodující okamžik účinnosti rozhodnutí o organizačních změnách, nikoliv den, kdy bylo takové rozhodnutí učiněno.

To znamená, že pracovní poměr musí skončit nejdříve v pracovním dni bezprostředně předcházejícím dni, v němž nastává účinnost přijatých organizačních změn. Mezi nadbytečností zaměstnance a organizační změnou tedy musí být příčinná souvislost.

S ohledem na výše uvedené lze také usoudit, že zaměstnanec nemusí být nadbytečný v době podání výpovědi. Zaměstnavatel však musí pamatovat na to, že výpovědní doba je dvouměsíční a nesmí uplynout dříve, než nastane účinnost organizačních změn.

Nedodržení těchto pravidel by mohlo znamenat neplatnost rozvázání pracovního poměru.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

JAN MLČÁK

partner advokátní kanceláře
jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243