„SLUŽEBNÍ VOZIDLA“ MOHOU BÝT PRO SPRÁVCE DANĚ SNADNÝ CÍL

 

„Služební vozidla“ mohou být pro správce daně snadný cíl

 

V nedávné době dal Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku za pravdu správci daně, který za důkazní prostředek při správě daní využil kamerové záznamy o pohybu vozidla a zpochybnil tak správnost knihy jízd vedené podnikatelem. Potvrdil tím, že finanční úřady mohou v rámci daňových řízení a kontrolních postupů využít za důkazní prostředky také záznamy o pohybu vozidla z evidence Policie ČR.

Kamerové záznamy vozidel jsou archivovány v systémech po dobu 1 roku (dříve tomu bylo dokonce 5 let). Finanční úřad tuto možnost kontroly záznamu využívá především pokud má podezření na nesprávnou výši uplatňování odpočtu na dani z přidané hodnoty. Jedná se nejčastěji o podezření o vyšším vykázání kilometrů či záměně soukromých cest za pracovní, a to pro účely zvýšení částky, kterou lze následně „odečíst“ pro daňové účely.

Kromě knihy jízd mohou být správcem daně požadovány k předložení navazující důkazní vazby, jako je například faktura za zboží, pro které se do dané destinace jelo, nebo záznamy z jednání, které byly na pracovní cestě pořízené.

V případě odhalení „úmyslné manipulace“ s knihou jízd bude nejenom nutné doplacení zkrácené daně, penále a úroků z prodlení, ale poplatníkovi hrozí také trestní stíhání.

Z výše uvedeného vyplývá, že kniha jízd neslouží jen jako seznam záznamů o jednotlivých cestách, ale je spojena s řadou dalších podpůrných důkazů, které na sebe musí navazovat a které je správce daně oprávněn vyžadovat po samotném podnikateli, případně si je může zajistit i jiným způsobem.

 

Ing, MAREK MAULE
partner NSG MORISON
marek.maule@nsgmorison.cz
tel: +420 2234 800 930 mob:+420 737 431 802

 

 

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele. Nově začleněný § 324a ukládá dodavatelům (stavebním podnikatelům podle §14d stavebního zákona)...

Ocenění českých lídrů 2023

Ocenění českých lídrů 2023 Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. NSG MORISON je od samého začátku projektu partnerem a auditorem firem, které se do této soutěže...

Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...

Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...

Konsolidační daňový balíček 2024

Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...

Nové úpravy novely zákoníku práce

Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....

Valorizace vnosů do společného jmění manželů

Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...

Whistleblowing v ČR

WHISTLEBLOWING V ČR INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM - WHISTLEBLOWING Nová oznamovací povinnost pro zaměstnavatele Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) míří po schválení Senátem k prezidentovi. Návrh zajišťuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady...