NOMINEE SLUŽBY

Změny v rámci doručování prostřednictvím datových schránek

Začátek roku 2022 přináší novinku i v oblasti doručování prostřednictvím veřejné datové sítě, tedy prostřednictvím datových schránek. Dne 1. ledna totiž nabývá účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která zavádí institut takzvané fikce doručení rovněž pro datové zprávy zaslané soukromými osobami. Dokument se považuje za doručený desátým dnem ode dne, kdy byl do datové schránky dodán. Dokument se tedy považuje za doručený, i když se adresát do datové schránky vůbec nepřihlásí.

Dosud tento režim platil jen u zpráv doručovaných od státních (veřejných) subjektů, od Nového roku se ale uplatní i u dokumentů zaslaných fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou do datové schránky jiné fyzické, podnikající fyzické či právnické osoby.

S ohledem na výše uvedené je tak nyní ještě důležitější svou datovou schránku pravidelně kontrolovat. V rámci Nominee služeb poskytovaných naší společností nabízíme klientům i správu datových schránek, díky níž můžete mít jistotu, že se k vám každý dokument dostane včas.

V případě vašeho zájmu o profesionální obsluhu datové schránky se na nás neváhejte obrátit.

JAN MLČÁK

partner advokátní kanceláře
jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

Nový člen daňového týmu

Od října se můžete v rámci našeho daňového oddělení potkávat s novým členem našeho týmu, daňovou manažerkou Karin Čupkovou-Kolanovou. Karin vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE v Praze. Daňovému poradenství se věnuje od roku 2002. Dlouhá léta pracovala v...

Ocenění českých lídrů 2021

Ocenění českých lídrů zná své vítěze.NSG MORISON JE HRDÝM PARTNEREM SOUTĚŽE OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ A ZÁROVEŇ JEDNÍM Z POROTCŮ SOUTĚŽÍCÍCH FIREM.Letošní, již 5. ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů  zná své vítěze. Ti vzešli z 1529 tuzemských podniků s nejlepšími...

Změny v rámci doručování prostřednictvím datových schránek

NOMINEE SLUŽBY Změny v rámci doručování prostřednictvím datových schránekZačátek roku 2022 přináší novinku i v oblasti doručování prostřednictvím veřejné datové sítě, tedy prostřednictvím datových schránek. Dne 1. ledna totiž nabývá účinnosti novela zákona č. 300/2008...

Připomenutí změny v uplatňování úroků z úvěrů jako odčitatelné položky od roku 2021

V souvislosti s blížícím se obdobím přípravy daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob připomínáme, že od 1. ledna 2021 se změnila maximální výše úroků, kterou lze uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně z příjmů fyzických osob, a to z 300 tis. Kč na...

Sleva na dani z titulu zastavené exekuce

V souvislosti se změnou exekučního řádu se od 1.1.2022 v zákoně o daních z příjmů objeví sleva na dani za zastavenou exekuci. Změna exekučního řádu totiž přináší mj. zastavení neúspěšných exekučních řízení u drobných pohledávek do 1 500 Kč bez příslušenství, u kterých...

Možnost odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky

V návaznosti na nedávné rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1889/19 ze dne 21. 5. 2021 došlo ke zmírnění pohledu soudů na možnost odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky. Doposud mohl zaměstnavatel od konkurenční doložky odstoupit výjimečně, přičemž...

Rekapitulace zásadních změn, které nás čekají od 1.1.2022

O aktuálních daňových a účetních změnách Vás informujeme v průběhu roku, nicméně s blížícím se koncem roku bychom Vám rádi zrekapitulovali několik těchto zásadních změn a novinek, které začnou platit od Nového roku. Zvýšení minimální mzdy za rok 2022 Od ledna 2022 se...

Možný přelom v poskytování služeb Airbnb v Česku

Provozovatelům služeb Airbnb by rozhodně nemělo uniknout nedávné zásadní rozhodnutí Magistrátu Hlavního města Prahy. V březnu 2021 udělil Stavební úřad městské části Praha 1 pokutu vlastníkovi bytové jednotky provozujícímu zde službu Airbnb, jelikož tato bytová...

Novela zákona o elektronických komunikacích

Novelizace zákona přináší výraznou změnu v pojetí tzv. cookies, tedy krátkých textových souborů vytvářených webovým serverem, které umožňují odlišit jednotlivé návštěvníky webových stránek a uložit si o nich konkrétní údaje. Ve stávající úpravě platí tzv. režim...

Cookies již jen s prokazatelným souhlasem

Od 1. 1. 2022 novela zákona o elektronických komunikacích umožní získávat a zpracovávat cookies jen s dokazatelným souhlasem uživatele. V současnosti je princip cookies založen na opt-out, tzn. cookies lze získávat a zpracovávat bez souhlasu uživatele. Provozovatelům...