DOPLŇUJÍCÍ ZMĚNY  PLATNÉ OD 1.1.2023

 

Níže uvádíme přehled dalších změn, které jsou účinné od roku 2023. O nejzásadnějších daňových novinkách, platných od ledna 2023 jsme Vás již informovali v minulém newsletteru. ( odkaz zde ).  

Minimální mzda

Od roku 2023 je stanovena nová výše minimální mzdy, a to na 17 300 Kč. Minimální mzda má dopad například na nárok na roční daňový bonus, který mají pouze poplatníci, kteří mají příjem ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti vyšší než šestinásobek minimální mzdy platné k prvnímu lednu příslušného roku. Pro rok 2023 je proto tento rozhodný příjem stanoven na částku ve výši 103 800 Kč. S minimální mzdou se pro rok 2023 také zvyšuje sleva za umístění dítěte, tzv. školkovné.

 

Zvýšení minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2023

Osobám samostatně výdělečně činným se zvedají, stejně jako každý rok, minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Minimální záloha pro hlavní činnost na sociální pojištění je stanovena na částku 2 944 Kč a zdravotní pojištění na částku 2 722 Kč. Na rozdíl od minimální zálohy na sociální pojištění, která se zvyšuje až po podání přehledu, je OSVČ povinen uhradit minimální zálohu na zdravotní pojištění již za měsíc leden 2023, a to se splatností do 8. února 2023.

Paušální daň

Připomínáme, že poplatníci, kteří splňují podmínky, viz minule zveřejněný newsletter, mají možnost se přihlásit k institutu paušální daně do 10. ledna 2023. Paušální daň je splatná vždy do 20. dne kalendářního měsíce. Pro rok 2023 činí 6 208 Kč pro poplatníky v 1. pásmu, 16 000 Kč pro poplatníky v 2. pásmu a 26 000 Kč pro poplatníky v 3. pásmu.

Sazby tuzemského stravného

Od roku 2023 se mění také výše stravného, kterou má zaměstnavatel povinnost zaměstnanci poskytnout za každý pracovní den služební cesty v závislosti na její délce.

Doba pracovní cesty Podnikatelská sféra (min. výše) Státní sféra
5 až 12 hodin 129 Kč 129 Kč – 153 Kč
Déle než 12, méně než 18 hodin 196 Kč 196 Kč – 236 Kč
Déle než 18 hodin 307 Kč 307 Kč – 367 Kč

 

V souvislosti se zvýšením tuzemského stravného je od 1. ledna 2023 daňově nejoptimálnější stravenka ve výši 194 Kč a maximální výše tzv. „stravenkového paušálu“, která je osvobozena u zaměstnance od daně z příjmu činí 107,10 Kč. Aktuální sazby zahraničního stravného od roku 2023 jsou vyhlášeny ve Sbírce zákonů č. 401/2022 Sb.

Co se týče sazby základní náhrady za 1 km jízdy osobním automobilem, tak ta je od roku 2023 zvýšena z 4,7 Kč/km na 5,2 Kč/km. Výše průměrné ceny za pohonné hmoty se pro rok 2023 mění na:

  • 41,2 Kč/l u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 45,2 Kč/l u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 44,1 Kč/l u motorové nafty,
  • 6 Kč/kWh elektřiny.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. MAREK MAULE
partner NSG MORISON
marek.maule@nsgmorison.cz
tel: +420 224 800 930 mob:+420 737 431 802

 

Doplňující změny platné od 2023

 DOPLŇUJÍCÍ ZMĚNY  PLATNÉ OD 1.1.2023  Níže uvádíme přehled dalších změn, které jsou účinné od roku 2023. O nejzásadnějších daňových novinkách, platných od ledna 2023 jsme Vás již informovali v minulém newsletteru. ( odkaz zde ).   Minimální mzda Od roku 2023 je...

PF 2023

Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2022.Přejeme Vám krásné vánoční svátky v kruhu rodiny a přátel.Mějte bezstarostnou jízdu rokem 2023, ať nové cíle a předsevzetí předčí Vaše očekávání. Tým NSG MORISON

VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOU

VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOUSoudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku ve spojených věcech C-37/20 uvedl, že ustanovení směrnice proti praní peněz, podle něhož musí členské státy EU zajistit, aby informace o...

RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE

RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 59/2022, ze dne 30. 6. 2022, vyjádřil k problematice vzniku ručení člena voleného orgánu při porušení péče řádného hospodáře. Institut péče řádného...

Daňový balíček 2023

DAŇOVÝ BALÍČEK 2023   Jak jste již nejspíše v denním tisku zaznamenali, poslanecká sněmovna dne 4. listopadu 2022 schválila připravovaný daňový balíček 2023, jehož součástí je mj. navýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a úprava stávajících pravidel pro...

Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh novely...

Novela zákoníku práce

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE   Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo dlouho očekávaný návrh novely zákoníku práce, která v sobě promítne jednak transpozici dvou směrnic EU (o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o...

„SLUŽEBNÍ VOZIDLA“ MOHOU BÝT PRO SPRÁVCE DANĚ SNADNÝ CÍL

„SLUŽEBNÍ VOZIDLA“ MOHOU BÝT PRO SPRÁVCE DANĚ SNADNÝ CÍL   „Služební vozidla“ mohou být pro správce daně snadný cíl   V nedávné době dal Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku za pravdu správci daně, který za důkazní prostředek při správě daní využil...

Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo trpí nemocí z povolání, náleží náhrada ve výši rozdílu mezi průměrným příjmem před úrazem či nemocí a příjmem po...

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů Prezident republiky Miloš Zeman podepsal zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. O připravované novele jsme Vás informovali v červencovém vydání našeho newsletteru,...