DOPLŇUJÍCÍ ZMĚNY  PLATNÉ OD 1.1.2023

 

Níže uvádíme přehled dalších změn, které jsou účinné od roku 2023. O nejzásadnějších daňových novinkách, platných od ledna 2023 jsme Vás již informovali v minulém newsletteru. ( odkaz zde ).  

Minimální mzda

Od roku 2023 je stanovena nová výše minimální mzdy, a to na 17 300 Kč. Minimální mzda má dopad například na nárok na roční daňový bonus, který mají pouze poplatníci, kteří mají příjem ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti vyšší než šestinásobek minimální mzdy platné k prvnímu lednu příslušného roku. Pro rok 2023 je proto tento rozhodný příjem stanoven na částku ve výši 103 800 Kč. S minimální mzdou se pro rok 2023 také zvyšuje sleva za umístění dítěte, tzv. školkovné.

 

Zvýšení minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2023

Osobám samostatně výdělečně činným se zvedají, stejně jako každý rok, minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Minimální záloha pro hlavní činnost na sociální pojištění je stanovena na částku 2 944 Kč a zdravotní pojištění na částku 2 722 Kč. Na rozdíl od minimální zálohy na sociální pojištění, která se zvyšuje až po podání přehledu, je OSVČ povinen uhradit minimální zálohu na zdravotní pojištění již za měsíc leden 2023, a to se splatností do 8. února 2023.

Paušální daň

Připomínáme, že poplatníci, kteří splňují podmínky, viz minule zveřejněný newsletter, mají možnost se přihlásit k institutu paušální daně do 10. ledna 2023. Paušální daň je splatná vždy do 20. dne kalendářního měsíce. Pro rok 2023 činí 6 208 Kč pro poplatníky v 1. pásmu, 16 000 Kč pro poplatníky v 2. pásmu a 26 000 Kč pro poplatníky v 3. pásmu.

Sazby tuzemského stravného

Od roku 2023 se mění také výše stravného, kterou má zaměstnavatel povinnost zaměstnanci poskytnout za každý pracovní den služební cesty v závislosti na její délce.

Doba pracovní cesty Podnikatelská sféra (min. výše) Státní sféra
5 až 12 hodin 129 Kč 129 Kč – 153 Kč
Déle než 12, méně než 18 hodin 196 Kč 196 Kč – 236 Kč
Déle než 18 hodin 307 Kč 307 Kč – 367 Kč

 

V souvislosti se zvýšením tuzemského stravného je od 1. ledna 2023 daňově nejoptimálnější stravenka ve výši 194 Kč a maximální výše tzv. „stravenkového paušálu“, která je osvobozena u zaměstnance od daně z příjmu činí 107,10 Kč. Aktuální sazby zahraničního stravného od roku 2023 jsou vyhlášeny ve Sbírce zákonů č. 401/2022 Sb.

Co se týče sazby základní náhrady za 1 km jízdy osobním automobilem, tak ta je od roku 2023 zvýšena z 4,7 Kč/km na 5,2 Kč/km. Výše průměrné ceny za pohonné hmoty se pro rok 2023 mění na:

  • 41,2 Kč/l u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 45,2 Kč/l u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 44,1 Kč/l u motorové nafty,
  • 6 Kč/kWh elektřiny.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. MAREK MAULE
partner NSG MORISON
marek.maule@nsgmorison.cz
tel: +420 224 800 930 mob:+420 737 431 802

 

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele. Nově začleněný § 324a ukládá dodavatelům (stavebním podnikatelům podle §14d stavebního zákona)...

Ocenění českých lídrů 2023

Ocenění českých lídrů 2023 Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. NSG MORISON je od samého začátku projektu partnerem a auditorem firem, které se do této soutěže...

Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...

Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...

Konsolidační daňový balíček 2024

Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...

Nové úpravy novely zákoníku práce

Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....

Valorizace vnosů do společného jmění manželů

Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...

Whistleblowing v ČR

WHISTLEBLOWING V ČR INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM - WHISTLEBLOWING Nová oznamovací povinnost pro zaměstnavatele Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) míří po schválení Senátem k prezidentovi. Návrh zajišťuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady...