Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo trpí nemocí z povolání, náleží náhrada ve výši rozdílu mezi průměrným příjmem před úrazem či nemocí a příjmem po...

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů Prezident republiky Miloš Zeman podepsal zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. O připravované novele jsme Vás informovali v červencovém vydání našeho newsletteru,...

Smluvní úprava odstoupení od smlouvy

Smluvní úprava odstoupení od smlouvy   Odstoupení od smlouvy je jeden ze způsobů, kterým může zaniknout závazek mezi smluvními stranami. Závazek se pak zrušuje od počátku. V případě, že dlužník již částečně plnil, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně...

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů Poslanecká sněmovna zrychleně schválila v prvním čtení vládní návrh novely zákona o evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb.). Nyní byl návrh zaslán Senátu k projednání. Účinnost novely je navržena k 1. říjnu...