30 let s námi. 
Děkujeme!

Vážení klienti a přátelé NSG MORISON,

naše společnost slaví letos 30. výročí od svého založení.
Jsem si vědom, že k hodnocení této etapy jste oprávněni především Vy, naši klienti.
Mohu ale říct, že jsem rád, že moje tehdejší ideály, vize a předsevzetí, které mě k podnikání vedly, jsou naplněny. Při příležitosti výročí jsme si dovolili zavzpomínat na začátky našeho společného úsilí, sumarizovat, jak šel čas, a i trochu osobněji nás představit těm, co s námi nejsou tak dlouho.

Prostřednictvím tohoto úvodníku bych chtěl hlavně poděkovat za Vaši dosavadní spolupráci, důvěru a loajalitu, které si nesmírně vážím.

Co může být větší satisfakcí než to, že mnozí naši klienti jsou s námi od začátku svého podnikání, sami dnes slaví kulatá výročí a předávají úspěšně své firmy další generaci? Je nám ctí, že můžeme být u toho s Vámi!  Nebyla to vždy cesta jednoduchá, a to nejenom pro nás, ale i pro Vás, naše klienty. Bujará 90. léta s právní a legislativní džunglí, dynamický rozvoj podnikání následných let, finanční krize, nekonečný covid či současná ekonomická nejistota jsou jen krátkým výčtem toho, kdy jsme museli a stále musíme být pro klienty v maximální pohotovosti. Začínali jsme pouze právním poradenstvím, ale dnes je naší konkurenční výhodou široká škála služeb a rychlá reakce na různé problémy, kterým klienti čelí v současné turbulentní době.

Milí klienti a přátelé,

rád bych Vás ujistil, že i nadále tu budeme pro Vás a v plné síle. Třicet let se může sice zdát jako vrchol hory, ale to by byl omyl. Protože jak se říká, když vylezete na vrchol hory, jste teprve v polovině. Musíte mít stejné síly dojít i dolů. 

Jménem všech kolegyň a kolegů Vám děkuji, že se již 30 let podílíte na příběhu jménem NSG MORISON.

Martin Novotný, zakládající a řídící partner

martin novotný
martin pokorný