Nový člen daňového týmu

Od října se můžete v rámci našeho daňového oddělení potkávat s novým členem našeho týmu, daňovou manažerkou Karin Čupkovou-Kolanovou. Karin vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE v Praze. Daňovému poradenství se věnuje od roku 2002. Dlouhá léta pracovala v...

Sleva na dani z titulu zastavené exekuce

V souvislosti se změnou exekučního řádu se od 1.1.2022 v zákoně o daních z příjmů objeví sleva na dani za zastavenou exekuci. Změna exekučního řádu totiž přináší mj. zastavení neúspěšných exekučních řízení u drobných pohledávek do 1 500 Kč bez příslušenství, u kterých...

Změna výpočtu DPH u cestovní služby

V rámci novelizace zákona o DPH s účinností od 1.1.2022 dojde mj. ke změnám u pravidel pro uplatňování daně u zvláštního režimu pro cestovní službu (§ 89 ZDPH), kdy je DPH stanovena prostřednictvím „přirážky“. Nově se například bude muset přirážka počítat za...

Od 1.10. změny v novele zákona o DPH

Od 1.10.2021  nabyla účinnost novela zákona o DPH, která je zejména zaměřena na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování, tzv. e-commerce. Kromě zrušení osvobození od DPH u nákupu zboží ze zemí mimo EU, jehož hodnota nepřekročila 22 €, či nových pravidel pro...