Od 1.10.2021  nabyla účinnost novela zákona o DPH, která je zejména zaměřena na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování, tzv. e-commerce. Kromě zrušení osvobození od DPH u nákupu zboží ze zemí mimo EU, jehož hodnota nepřekročila 22 €, či nových pravidel pro prodej zboží na dálku (e-commerce) přinesla novela zákona o DPH i několik dalších změn. V reakci na judikaturu Soudního dvora je zrušena podmínka, že dlužník musí být stále plátcem, aby věřitel mohl opravit základ daně u nedobytné pohledávky. S tímto souvisí zcela nové ustanovení § 79e ZDPH, na které musí brát zřetel dlužník při rušení registrace k DPH. Dlužníkovou novou povinností je vrátit odpočet, který si uplatnil z přijatých plnění, které zůstaly k datu zrušení registrace nezaplacené. Pokud však v nadcházejících 3 letech alespoň část či celý dluh věřiteli uhradí, může si podáním dodatečného daňového přiznání za poslední zdaňovací období registrace DPH z uhrazené části dluhu opět nárokovat.

Další změnou v souvislosti s novelou je přesné vymezení, za jaké období lze nárokovat odpočet v žádosti o vrácení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě. Vrácení DPH v ČR mohou osoby registrované v jiném členském státě Evropské Unie žádat za rok, v němž se uskutečnilo plnění nebo v němž byl vystaven daňový doklad, přičemž zásadní a určující je pozdější datum.

V praxi to znamená, že pokud např. plnění nastalo 15.12.2020, ale doklad byl vystaven až 2.1.2021, žádost o vrácení daně lze podat až za rok 2021.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

MAREK MAULE
partner NSG MORISON

marek.maule@nsgmorison.cz
tel:    +420 224 800 930
mob: +420 737 431 802

 

Další novinky